• Apis
  • 02.04.2017
Czyńmy dobro i nieśmy miłość /Jan Paweł II/Z okazji XII rocznicy śmierci św. Jana Pawła II kontynuowaliśmy naszą parafialną akcję: „Czyńmy dobro i nieśmy miłość innym ludziom, jak to czynił św. Jan Paweł II”. Taką akcję przeprowadziliśmy w V niedzielę wielkiego postu. Po każdej mszy św. zbieraliśmy do puszek nasze ofiary serca. W tym roku zebrane ofiary pragniemy przekazać na leczenie małej lenki. Na ten cel zebraliśmy 1755 zł. W Jankowicach Wielkich…, a w Wierzbniku… Wszystkim ofiarodawcom, którzy jakąkolwiek ofiarę składam serdeczny Bóg zapłać.

Nabożeństwo popołudniowe było poświęcone św. Janowi Pawłowi II. Po zakończonym nabożeństwie wierni złożyli znicze w miejscach poświęconych Janowi Pawłowi II (w Jankowicach W. przy pomniku, a w Wierzbniku przy kaplicy)