• Apis
  • 09.04.2017
Niedziela PalmowaW VI niedzielę Wielkiego Postu -09/04/2017 roku - przeżywaliśmy w Kościele Niedzielę Męki Pańskiej zwyczajowo nazywaną Niedzielą Palmową. To dzień, w którym wspominamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy.

Podczas wszystkich Mszy Świętych tego dnia były święcone palmy przyniesione przez wiernych do kościoła. Główne uroczystości odbyły się podczas Mszy Świętej o godzinie 11.00 w kościele parafialnym. Po poświęceniu palm ksiądz proboszcz odczytał fragment o wjeździe Jezusa do Jerozolimy, po czym wszyscy ruszyliśmy na procesję wokół kościoła. W ten sposób naśladowaliśmy tych, którzy dwa tysiące lat temu witali Pana Jezusa w Jerozolimie. Licznie zgromadzeni dorośli, a przed wszystkim dzieci trzymające palmy tworzyły piękny widok.

Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy obchód Wielkiego Tygodnia.