• Apis
  • 13.04.2017
Wielki CzwartekTriduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczęliśmy Mszą Wieczerzy Pańskiej w kościele parafialnym w Wierzbniku o godz. 18.00.

W tym dniu nasza uwaga była skierowana na Eucharystię i Kapłaństwo. Ks. proboszcz w homilii mówił o cudach eucharystycznych: w Buenos Aires i w Sokółce. „Pan Bóg przez te znaki i wiele innych chce nam uświadomić, że rzeczywiście jest obecny w tajemnicy Eucharystii”. Pod koniec homilii nawiązując do ustanowienia sakramentu kapłaństwa zachęcał wiernych do modlitwy za kapłanów.

Po komunii św. rada parafialna z okazji dzisiejszego święta złożyła ks. proboszczowi życzenia. Także ks. proboszcz podziękował margaretkom za ich modlitwy w jego intencji. Osobiście wręczył każdej członkini kwiat róży.

Po zakończonej mszy św. rozpoczęła się adoracja w symbolicznej ciemnicy