• Apis
  • 14.04.2017
Wielki PiątekUroczystość Wielkiego Piątku rozpoczęła się Drogą Krzyżową w kościele parafialnym o godz. 17.30, po której miała miejsce liturgia Męki Pańskiej pod przewodnictwem ks. proboszcza Czesława Koconia.

W skierowanym Słowie Bożym ks. proboszcz podkreślił, że nadal walczy się z krzyżem. „Walka z krzyżem Zbawiciela trwa ponad dwa tysiące lat, od Wielkiego Piątku, aż po dzień dzisiejszy”. Pokazał to na przykładach. „Pewna Brytyjka, pracująca w znanych na całym świecie liniach lotniczych, nie chciała zrezygnować z noszenia na szyi krzyżyka zawieszonego na łańcuszku. Za to zwolniono ją z pracy. Małżeństwu z Wielkiej Brytanii odmówiono prawa do bycia rodziną zastępczą, bo powierzone im dzieci wychowywali w duchu chrześcijańskim. Pewien włoski polityk nie mógł zasiadać w Parlamencie Europejskim, bo miał zbyt chrześcijańskie poglądy. Walka z krzyżem wciąż trwa”.

Pod koniec kazania postawił wszystkim pytanie: „Dzisiaj pytam siebie i was, gdyby tak cofnąć czas o dwadzieścia jeden wieków, to w której grupie byśmy się znaleźli? Czy pomoglibyśmy temu Człowiekowi umierającemu na krzyżu chociażby współczującym spojrzeniem, czy odwrócilibyśmy się do Niego plecami? Do której grupy byśmy się zaliczyli?”

Po odsłonięciu krzyża, adoracji w której uczestniczyli wszyscy wierni obecni na liturgii oraz Komunii Świętej rozpoczęła się tradycyjna adoracja przy Bożym Grobie. Zakończyła się o godz. 22.00