• Apis
  • 16.04.2017
Wigilia Paschalna. Niedziela ZmartwychwstaniaUroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy o godzinie 23:00 od poświęcenia ognia i paschału. Następnie procesyjnie weszliśmy do kościoła ze śpiewem potwierdzającym, że Chrystus jest światłością świata. Po procesyjnym wniesieniu paschału do Kościoła wsłuchaliśmy się w Orędzie Wielkanocne. Potem nastąpiła Liturgia Słowa, bardzo tego dnia rozbudowana. W czasie kazania ks. proboszcz mówił, że liturgia Wigilii Paschalnej jest przebogatym wprowadzeniem nas w misterium Zmartwychwstania. Służą temu znaki, słowa, gesty.

Następnie dodał, że Liturgia oddziałuje na całego człowieka, ze wszystkimi jego zmysłami, by pomóc mu uświadomić sobie i uzmysłowić to, co stało się w najważniejszym momencie historii świata. Liturgia nie jest jednak tylko po to, byśmy słuchali. Nie jest nawet po to, byśmy zrozumieli. Jest po to, byśmy doświadczyli spotkania ze Zmartwychwstałym – tak jak doświadczyli tego ludzie, którzy przybiegli w wielkanocny poranek do pustego grobu. Jest po to, byśmy spotkali Chrystusa i rozpoznali Go przy łamaniu Chleba.

Tradycyjnie w czasie liturgii paschalnej poświęcona została woda i odnowiliśmy wszyscy przyrzeczenia chrzcielne. Dalsza część mszy, czyli Liturgia Eucharystyczna, toczyła się już zwykłym biegiem. Całą uroczystość zakończyła procesja rezurekcyjną.

Na wszystkich mszach św. w niedzielę Zmartwychwstania. zgromadzili się bardzo licznie wierni z naszej parafii, aby uczcić pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa Pana.

Po południu w niedzielę zmartwychwstania uroczystymi nieszporami o godz. 15.00 w kościele parafialnym w Wierzbniku zakończyliśmy tegoroczny obchód Triduum Paschalnego. Po zakończonym nabożeństwie każdy uczestnik otrzymał od księdza proboszcza mały prezent świąteczny.