• Apis
  • 17.04.2017
II dzień świat wielkanocnychW II dzień świąt wielkanocnych nadal trwaliśmy w radości paschalnej. Do południa uczestniczyliśmy bardzo licznie we mszach św. Tradycyjnie w tym dniu był odczytany list Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rektor apelował w nim o narodowy rachunek sumienia i wzięcie odpowiedzialności za własne państwo. I mówi to w kontekście zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz stulecia istnienia KUL. W liście znalazło się też przypomnienie słów Jana Pawła II, byłego profesora KUL - o potrzebie nieustannej troski o dobro wspólne, szczególnie o to dobro jakim jest wolna Ojczyzna.( więcej…)

Ponadto na sumie o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Wierzbniku zgromadzili się na swojej mszy św. mężczyźni i młodzieńcy.

Podczas każdej mszy św. ks. proboszcz przeczytał życzenia i podziękowania siostry Szczepany z „Domu Pokoju” w Betlejem za złożoną ofiarę na rzecz ich sierocińca.(więcej…) Ksiądz przypomniał, że została przekazana ofiara pochodząca z kolędowania dzieci wysokości 1420 USD.