• Apis
  • 25.09.2011
Przed ostatnią niedzielą września tego roku odbyły się rekolekcje parafialne, które przygotowywały nas do uroczystości odpustowej ku czci św. Michała Archanioła. Przeprowadził je ojciec Adam Nitka ze Zgromadzenia Michaelitów.

o. Adam Nitka – michalita

Były to piękne trzy dni, od 22 – 24 września. Wielokrotnie czuć można było, jak Boży duch pragnie nas wszystkich ogarnąć. Potrzebny był tylko jeden warunek. Otwarcie z naszej strony na Boże słowo. Kto to uczynił to mógł doświadczyć ciepła i miłości w Bożym słowie. Pamiętam, jak jedna parafianka przyszła do zakrystii i powiedziała, „że to wszystko co usłyszała w kazaniu rekolekcyjnym dotyczyło jej rodziny. Ojciec nawiązał do mojej rodziny” - dodała. Pan Bóg posłużył się do przekazania wielu pięknych treści, naszym księdzem rekolekcjonistą ojcem Adamem Nitka, który w bardzo konkretny i trafny sposób każdego dnia pogłębiał tematykę rekolekcji postacią świętego Michała Archanioła. W tym miejscu chcemy księdzu rekolekcjoniście bardzo serdecznie podziękować. To była prawdziwa uczta duchowa.... zostało wypowiedzianych wiele słów, które głęboko zapadły nam w serca, myślę, że będą nam jeszcze długo towarzyszyć…