• Apis
  • 03.03.2012


Na wieść o ogromnej katastrofie kolejowej byliśmy jako cała parafia, podobnie jak cały naród razem z tymi, którzy uczestniczyli w tej tragedii i z rodzinami, których ona dotknęła.

W poczuciu solidarności otoczyliśmy wszystkich modlitwą podczas mszy św. w Jankowicach Wielkich i Wierzbniku.

Prosiliśmy Boga o szybki powrót do zdrowia poszkodowanych i o łaskę życia wiecznego dla osób, które w tej katastrofie poniosły śmierć.