• Apis
  • 10.05.2017
Bierzmowanie10 maja 2017 roku o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Grodkowie 165 osób z naszego dekanatu przyjęło Sakrament Bierzmowania. Do niego przystąpiła młodzież z gimnazjum: z Grodkowa, Jędrzejowa, Olszanki i Chróściny. Sakramentu tego udzielił biskup pomocniczy naszej diecezji ksiądz biskup Rudolf Pierskała. Przyjęcie sakramentu poprzedził trzy letni okres formacji

Ksiądz biskup w słowie skierowanym do zgromadzonych podczas homilii przypomniał o potrzebie oparcia naszej wiary na solidnych fundamentach. Wśród nich zaakcentował wartość słowa Bożego, 7 darów Ducha św. oraz rolę dekalogu. Mówił, że „budowanie życia na skale to słuchanie słowa Bożego i otwieranie się na sakramenty święte”. ”Jeśli nie słuchasz słowa Bożego - mówił dalej kaznodzieja - i nie wypełniasz go, to budowanie na piasku. A wtedy nie jest łatwo przetrwać niedogodności życiowe, których nie brakuje”.

Sakrament bierzmowania wymaga od bierzmowanych świadectwa wiary. Tutaj biskup mówił: „Być świadkiem nie jest łatwe, szczególnie dzisiaj. Dlatego prosimy o dary Ducha Św.” Na drodze świadectwa wiary ważne są znaki i gesty. Przez nie wyrażamy kim jesteśmy, jaki mamy system wartości. Ponadto one też mogą się stać dla innych drogowskazami do wiary i miłości Boga. „Dlatego dbajcie – wołał biskup - o dobry gest, wzrok, uśmiech, bo nim przybliżacie Boga. Zły gest i znak jest wyrazem nie tylko słabości, ale odpycha od Boga i kieruje ku złemu Duchowi”. Kazanie zakończył hasłem roku Liturgicznego „Idzie i głoście ewangelię” i „bądźcie mężnymi wyznawcami Jezusa Chrystusa”.Młodzież po wysłuchaniu kazaniu odnowiła  przyrzeczenia chrzcielne i przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania. Ksiądz biskup naznaczył znakiem krzyżma kandydatów. Pod koniec uroczystości biskup poświęcił pamiątkowe krzyże, które zawsze mają przypominać o tak ważnym święcie. Na koniec nasi bierzmowani zostali pobłogosławieni, a ksiądz biskup życzył im wszystkiego dobrego. Po skończonej mszy św. osobiście każdemu z bierzmowanych złożył życzenia i wręczył krzyże..

Ku zaskoczeniu wszystkich biskup Pierskała powiedział, ze jest gotów stanąć do wspólnego zdjęcie dla osób, które sobie tego będą życzyć. W ten sposób nasi bierzmowani mają wspólne zdjęcie z biskupem i księdzem proboszczem.