• Apis
  • 04.06.2017
X Święto DziękczynieniaPodczas X Święta Dziękczynienia, obchodzonego w tym roku pod hasłem „Dziękujemy za chleb”, wyrażaliśmy podczas każdej mszy św. zarówno w Wierzbniku , jak i w Jankowicach Wielkich dziękczynienie Bogu za życie i posługę św. Brata Alberta Chmielowskiego, który dla najbiedniejszych stał się prawdziwym chlebem, a także za wszystkie dzieła charytatywne oraz ludzi włączających się w posługę potrzebującym.

„W dziękczynieniu tym pragniemy zamknąć to wszystko, czym chleb jest dla człowieka i czego jest symbolem” –mówił w tym dniu kard. Kazimierz Nycz. – Dziękujemy na pierwszym miejscu za Chleb Eucharystyczny, Ciało Chrystusa, którym Kościół karmi swych wiernych. Dziękujemy za ludzi, o których można powiedzieć, że są „dobrzy jak chleb” i potrafią pomagać, dzielić się z innymi, przede wszystkim sobą, swoim czasem, dobrocią, miłością. Dziękujemy i modlimy się za tych, którym możemy i chcemy pomagać, i powinniśmy pomagać – zakończył w swoim słowie metropolita warszawski.