• Apis
  • 08.06.2017
Modlitwa za kapłanówŚwięto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana jest także Dniem Modlitw o Świętość Kapłanów.

„Czcimy jedno z nowszych świąt w kalendarzu liturgicznym wyznaczone przez papieża Benedykta XVI na czwartek po Zesłaniu Ducha Świętego” - mówił na początku kazania ks. proboszcz Czesław Kocon. Dalej dodał, że „Jego istotą jest uwielbienie Chrystusa – Arcykapłana, jedynego naszego Pośrednika u Ojca oraz modlitwa o uświęcenie tych, których Jezus w szczególny sposób zaprosił do kapłańskiej wspólnoty ze sobą przez sakrament święceń”. Dlatego podczas każdej mszy św. modliliśmy się za kapłanów zarówno pochodzących z naszej parafii, jaki i tych, którzy służyli w naszej wspólnocie.

„Kościół potrzebuje kapłanów, ale nie byle jakich” – napisał kiedyś Kard. Mauro Piacenza, prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa, w liście z okazji Dnia Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W czasach medialnego ataku na duchownych wspierajmy ich modlitwą, ofiarą duchową i dobrym słowem.