• Apis
  • 08.03.2012
8 marca pochylaliśmy się nad godnością kobiety. W czasie wieczornych mszy św. w Jankowicach Wielkich i w Wierzbniku ks. proboszcz modlił się za wszystkie kobiety z naszej parafii. W czasie kazania podkreślał znaczenie i rolę kobiet w życiu Jezusa i dzisiejszym Kościele. Zacytował błogosławionego Jana Pawła II: „Kościół - pisał Jan Paweł II w liście „Mulieris dignitatem”- pragnie złożyć dzięki Najświętszej Trójcy za „tajemnicę kobiety” i za każdą kobietę – za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności kobiecej, za „wielkie dzieła Boże”, jakie w niej i przez nią dokonały się w historii ludzkości” (…)

„Dziękujemy ci, Kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi”- mówił papież.

Na zakończenie mszy św. celebrans złożył wszystkim kobietom życzenia:

ŻYCZĘ WAM OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH ORAZ LUDZKIEJ MIŁOŚCI, CIEPŁA I ZROZUMIENIA. BĄDŹCIE WDZIĘCZNE BOGU, ŻE JESTEŚCIE KOBIETAMI, PAMIĘTAJCIE, ŻE JESTEŚCIE POTRZEBNE JEZUSOWI I KOŚCIOŁOWI.