• Apis
  • 23.06.2017
W tym roku zakończenie roku szkolnego odbyło się 23 czerwca. Zakończenie rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 8.00. Podczas niej dziękowaliśmy Bogu za miniony rok szkolny i prosiliśmy o szczęśliwe wakacje. Dziękczynnej Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Czesław Kocoń, który także wygłosił homilię. W niej nawiązał do objawień fatimskich. Wskazując, że Maryja objawiająca się w Fatimie zachęcała dzieci do nauki czytania. W ten sposób wyraziła prawdę jak ważną rzeczą jest nauka.

Podczas czerwcowego objawienia na pytanie Łucji: „Czego Pani sobie życzy ode mnie”? Matka Boża powiedziała: „Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia trzynastego przyszłego miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego chcę”. W dalszej części ks. proboszcz powiedział, że „nie ma wakacji od Boga”. Dlatego zachęcił do uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych mszach św. oraz do codziennej modlitwy. „Kochani, życzę Wam, byście na wakacjach się odprężyli i dobrze bawili po to, by wystarczyło Wam energii na nowy rok szkolny. Pamiętajcie o starej zasadzie: „Gdzie Bóg na pierwszym miejscu, tam wszystko na miejscu właściwym”. Wysławiajmy Boga w codzienności i przychodźmy do Niego nieustannie, zwłaszcza pamiętajmy o niedzielnej Eucharystii”.
Na zakończenie liturgii ks. proboszcz serdecznie podziękował przybyłym za obecność, modlitwę i życzył bezpiecznych i szczęśliwych wakacji.

Po mszy św. udaliśmy się do szkoły na uroczysty apel. Przed przemówieniem pana dyrektora ustępujący przewodniczący Samorządu Szkolnego przekazał symboliczny klucz do szkoły na ręce nowo wybranego - Michała Mańkowskiego z życzeniami wielu sukcesów w następnym roku szkolnym. Potem pan dyrektor podziękował wszystkim za pracę i trud włożony w rok szkolny. Na początku podziękował uczniom, potem nauczycielom i wszystkim pracownikom naszej placówki oświatowej. Na końcu krótkiego przemówienia życzył szczęśliwych i bezpiecznych wakacji. Po tym przemówieniu Dyrektora PZSP Adama Grabowskiego wręczył świadectwa, nagrody, listy pochwalne wyróżniającym się uczniom w nauce i pracy społecznej:
Na koniec był pożegnalny występ artystyczny w wykonaniu uczniów klas: III i VI . Po nim uczniowie rozeszli się ze swoimi wychowawcami do swoich klas, gdzie otrzymali świadectwa.