• Apis
  • 11.03.2012
W III niedzielę Wielkiego Postu, 11 lutego przypadał Dzień Sołtysa. Na zakończenie mszy św. w Jankowicach i Wierzbniku ks. proboszcz składał życzenia sołtysom - pani Teresie Kowalskiej i pani Bogumile Pawlak. Życzył im pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu spraw społeczności lokalnych, zdrowia, radości oraz satysfakcji z dotychczas osiągniętych celów, jak również dalszej owocnej pracy.

Po południu na nabożeństwach Gorzkich Żali ks. proboszcz przybliżał nam kolejną postać, która kroczyła za Chrystusem. „Na naszej drodze wielkopostnej nie może – mówił - zabraknąć tej, która w sposób szczególny okazała się pierwszą i najdoskonalszą Uczennicą Chrystusa/ Papież Paweł VI/.” Czego możemy się uczyć od tej pokornej Służebnicy? Możemy się uczyć: wiary i zaufania do Boga, zasłuchania w Słowo Boże, poszukiwania Jezusa, towarzyszenia Jezusowi oraz pełnej gotowości oddania się Bogu i Kościołowi.


Niech przykład Matki Kościoła - mówił ks. proboszcz na zakończenie kazania pasyjnego – pomoże nam być wiernymi uczniami i uczennicami Jezusa.
Niech również Matka Bolesna w tych dniach wielkopostnych zamyśleń pomaga nam rany Jezusa w sercu nosić i serdecznie rozważać.