• Apis
  • 13.08.2017
Uwięzienie pastuszkówW XIX niedzielę zwykłą, która przypadała 13 sierpnia wspominaliśmy kolejne wydarzenie z Objawień fatimskich. W tym dniu 100 lat temu dzieci nie chciały objawić tajemnic objawień staroście powiatu Ourem, za co zostały umieszczone w więzieniu. Dlatego podczas nabożeństwa popołudniowego ks. proboszcz modlił się za wszystkich chrześcijan prześladowanych z powodu wiary w Chrystusa.