• Apis
  • 18.03.2012
W czwartą niedzielę Wielkiego Postu na Gorzkich Żalach ks. proboszcz przedstawił nam kolejną i bardzo kluczową postać, której nie wolno pominąć w szkole Jezusowych uczniów.

Tą postacią był św. Jan Apostoł i Ewangelista – umiłowany uczeń Chrystusa. Od św. Jana możemy uczyć się przyjaźni z Jezusem, trwania przy prawdziwym Przyjacielu.. „ Wielka to sztuka umieć przebywać z Jezusem i wielka mądrość umieć Jezusa zatrzymać – napisał Tomasz a Kempis w swoim dziele „

O naśladowaniu Chrystusa”. Bez przyjaciela nie zdołamy żyć dobrze. Jeżeli Jezus nie będzie dla nas Przyjacielem ponad wszystko, poczujemy się smutni i opuszczeni. Jezus ukochał nas bezgranicznie, stał się naszym przyjacielem.

A my, czy potrafimy na jego przyjaźń odpowiedzieć przyjaźnią?