• Apis
  • 16.09.2017
Obchody kalwaryjskieWczesnym rankiem po porannej mszy św. w Wierzbniku, w sobotę 16 września, tradycyjnie, jak co roku z wielką ufnością wyruszyliśmy na Górę Św. Anny. Uczestniczyliśmy tam w Obchodach Kalwaryjskich.

Po przybyciu na miejsce włączyliśmy się w Porębie do rozpoczętych już dróżek kalwaryjskich, które zakończyliśmy około godz. 16.00. Wszystkie rozważania, czyli kazania kalwaryjskie dotyczyły misji i powołania rodziny i małżeństwa we współczesnym świecie.

Wieczorem, mimo zimna i padającego deszczu, grota lourdzka po brzegi zapełniła się ludźmi. Przed dziewiętnastą na rajskim placu zbierali się muzycy z kalwaryjskiej orkiestry oraz przedstawiciele parafii z krzyżami procesyjnymi i sztandarami. Punktualnie o 19.00, wraz z uderzeniem zegara bazyliki św. Anny, procesja ruszyła do groty. Przewodniczył jej ordynariusz gliwicki Jan Kopiec, obecni byli biskupi opolscy Andrzej Czaja i Paweł Stobrawa oraz emerytowany biskup gliwicki Jan Wieczorek. Biskup opolski Andrzej Czaja nie ukrywał w kazaniu, że w ostatnich kilkudziesięciu latach sytuacja Kościoła na Śląsku bardzo się zmieniła. Podziękował wiernym za ich obecność, podkreślił, że podtrzymuje ona na duchu duszpasterzy, ale też przyznał, że Kościół działa dziś w dużej mierze jak na misjach, czyli w otoczeniu obojętności dla wiary. (Potwierdzają to statystyki – 20 procent uczestników niedzielnych mszy św. w Opolu, 40 procent w diecezji).

- Pamiętajmy o słowach Pana Jezusa: Błogosławiony, kto we mnie nie zwątpi – mówił bp Czaja. - Apostołowie też działali w świecie niechrześcijańskim, a my jesteśmy w sytuacji lepszej od nich. Mamy za sobą tysiąc lat chrześcijańskiej tradycji. Tylko trzeba ją na nowo w sobie obudzić.

Uczestnicy nabożeństwa od paschału – symbolu Chrystusa – zapalili świece. Ze światłem w dłoniach odnowili przyrzeczenia chrzcielne i odmówili akt wywyższenia Pana Jezusa na krzyżu. Po oficjalnym zakończeniu nabożeństwa rozpoczynało się szaleństwo orkiestrowo-sztandarowe. Piękne intrady, gromki śpiew tych, którzy jeszcze mieli siły i taniec chorągwi i sztandarów. Po godz. 21.00 nasza pielgrzymka wyruszyła w drogę powrotną do domu. Galeria zdjęć z pielgrzymki.