• Apis
  • 22.09.2017
Rekolekcje przed opustemW dniach 21 – 24 września 2017 r. w naszej parafii odbyły się rekolekcje ku czci św. Michała Archanioła. Rekolekcje poprowadził o. Bronisław franciszkanin – kapelan Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka w Ołdrzychowicach Kłodzkich Najważniejszy cel rekolekcji – osobiste spotkanie uczestników z Bogiem przez wstawiennictwo św. Michała Arch., można sądzić, że został w większości osiągnięty.

Parafianie i czciciele św. Michała licznie gromadzili się na rekolekcjach anielskich. Wyrażając tym samym wolę przemiany swoich serc, stanięcia w prawdzie przed Bogiem, jedyną Miłością, w pełnym zaufaniu św. Michałowi Archaniołowi nieskończonemu Miłosierdziu, aby z pomocą Ducha Świętego. przyjąć Jezusa jako jedynego Pana, powierzając Mu ster swojego życia.
W pierwszym dniu dla dzieci o. rekolekcjonista ukazał najmłodszym wiernym na czym polegała różnica między Michałem Archaniołem, a Lucyferem.

A dorosłych zmuszał do refleksji i szukania odpowiedzi na pytanie dlaczego w nas tyle zła. „Jest w nas tyle zła, ponieważ zapominamy o przykazaniu miłości Boga i bliźniego, a w konsekwencji to wszystko kończy się schodzeniem z drogi przykazań Bożych i odejściem od Boga” – mówił o. Bronisław. Dlatego wskazał na zwycięstwo św. Michała Archanioła i jego służbę. „Jego zwycięstwo było oparte o wierność – dodał rekolekcjonista - i posłuszeństwo Bogu”. Pod koniec kazania powiedział: „Jeśli chcemy osiągnąć zwycięstwo nad złem, to musimy na nowo przylgnąć do Boga tak jak to uczynił św. Michała Archanioł”. Dlatego wołał o wstawiennictwo św. Michała Archanioła „ Święty Michale Archaniele!... Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną”.

„Boże Miłosierdzie to dla nas ostatni ratunek - mówił dalej o. Bronisław. Nie ma takiego grzechu, którego Bóg nie potrafiłby wybaczyć skruszonemu grzesznikowi. Nie ma większej radości niż radość Boga z nawrócenia grzesznika”. Zakończył swoje pierwsze kazanie rekolekcyjne słowami Jezusa: „Większa jest radość z jednego nawróconego grzesznika, niż z 99 nawróconych”.

Drugi dzień rekolekcji anielskich o. Bronisław rozpoczął mszą św. dla dzieci w Jankowicach Wielkich. Podczas tego spotkania omówił atrybuty św. Michała Archanioła…..

Po południu odbyły się spotkania dla dorosłych. Podczas tych spotkań eucharystycznych w Jankowicach Wielkich i w Wierzbniku - wskazał -nawiązując do myśli z poprzedniego dnia, „..że wiele zła jest wynikiem grzechu pierworodnego, czyli nieposłuszeństwa Bogu”. „Brat zazdrości bratu; siostra zazdrości siostrze, mąż zazdrości żonie i odwrotnie, sąsiad sąsiadowi. W gonitwie dnia codziennego ginie nam prawo miłości. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali.  Święty Michale Archaniele!.. Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną”.

Po wieczornych mszach św. odbyła się nauka stanowa dla rodziców i małżonków. Tutaj o. rekolekcjonista nawiązywał do wzajemnych relacji i budowania ich komórek na twardym fundamencie, jakim jest Bóg. Tę zasadę budowania na Bogu potwierdził swoim świadectwem życia św. Michał Archanioł. W niej ma swoje źródło zawołanie naszego patrona „Któż jak Bóg”.

Trzeci dzień rekolekcji rozpoczęliśmy odwiedzinami chorych. Przez nie ta mała cząstka cierpiących parafian mogła także włączyć się w te anielskie rekolekcje.

O godz. 10.30 w Jankowicach wielkich odbyło się spotkanie dla dzieci. Oczywiści sercem tego spotkania była eucharystia, podczas której o. Bronisław zachęcał dzieci do usuwania wszelkie zła z ich życia. W tym czyszczeniu może im pomóc św. Michała Archanioł, któremu mocno zależy na tym, abyśmy się Bogu podobali.

Wieczorne spotkania rekolekcyjne były przeznaczone dla dorosłych, młodzieży i czcicieli z naszej parafii. W kazaniu podczas mszy św. ks. rekolekcjonista podkreślił, że „Miłość św. Michała do Boga może być wzorem dla każdego z nas. Dzięki niej św. Michał osiągnął świętość i pokonał szatana. Podobnie i my dzięki niej możemy pokonać zło i szatana. Ostatecznym jej owocem będzie doskonałość życia.”

Po mszy św. odbyła się nauka rekolekcyjny dla młodzieży. W niej o. Bronisław wskazywał na wartości religijne, które mogą pomóc młodzieży w życiu. Dzięki nim będą mogli dokonywać wiele właściwych wyborów.” One też mogą ich uchronić od wielu niebezpieczeństw i nieszczęść. W tym wszystkim może im pomóc św. Michała Archanioł. Tylko potrzebny jest jeden warunek: otwarcie się na tego szczególnego patrona” – podsumował spotkanie o. Bronisław