• Apis
  • 24.09.2017
Podobnie jak poprzednich latach rekolekcje zakończyły się odpustem parafialnym ku czci św. Michała Archanioła. W tym roku nasze uroczystości ku czci naszego patrona obchodziliśmy w XXV niedzielę zwykłą czyli 24 września.

Tegoroczny Odpust ku czci poprowadził o. Bronisław ze Zgromadzenia św. Franiczka prowincji kłodzkiej. On też głosił Słowo Boże na wszystkich Mszach św., przewodniczył Sumie Odpustowej i Procesji Eucharystycznej. Sumę koncelebrowali także - proboszcz ks. Czesław Kocoń oraz ks. Zbigniew Gielczowski pochodzący z Jankowic Wielkich, ale obecnie pracujący w kościele portugalskim. Na mszę odpustową przybył ks. proboszcz z parafii Grodków - ks. Arkadiusz Markowski.

Na zakończenie Procesji wszyscy zebrani otrzymali błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i wspólną pieśnią ku czci naszego Patrona polecili się opiece św. Michała Archanioła.

/3062, 3075/