• Apis
  • 24.03.2012
Tegroczne rekolekcje wielkopostne wygłosił ks. Werner Szygula, emerytowany proboszcz parafii św. Andrzeja Ap. w Ujeździe Śląskim pod hasłem „Chcę ujrzeć Jezusa.”

Ks. Werner Szygula prowadził budowy dwóch kościołów filialnych - w Starym Ujeździe i w Niezdrowicach. Dbał o rozwój kościoła i rozwój wiary wśród dzieci i młodzieży. Był proboszczem otwartym na inicjatywy duszpasterskie.

W 2003 r. Rada Miejska w Ujeździe nadała Księdzu Prałatowi Wernerowi Szyguli tytuł „Zasłużony dla Gminy Ujazd”, a w 2006 r. Marszałek Województwa Opolskiego Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Opolskiego”.