• Apis
  • 06.04.2012
Wielki Piątek/Wielka Sobota


W II dzień Triduum Paschalnego przeżywaliśmy nabożeństwo Krzyża i jego adorację. Do świątyni ks. Proboszcz wniósł przykryty tkaniną krzyż z wizerunkiem umęczonego Chrystusa. Przy wtórze antyfony, podkreślającej związek męki ze zbawieniem, ks. Czesław odsłaniał najpierw wierzchołek, później prawe ramię i ostatecznie cały Krzyż.

Księża, a następnie wszyscy wierni podchodzili do Krzyża, aby przez przyklęknięcie i symboliczny pocałunek wyrazić osobiste przyjęcie odkupienia. Po zakończeniu adoracji i obrzędach komunii Najświętszy Sakrament w procesji przenosili księża do symbolicznego grobu.

Zwyczaj budowania grobu wywodzi się z Jerozolimy, gdzie wierni gromadzili się w kolejnych miejscach, związanych z męką Chrystusa/. Tutaj rozpoczęła się wielka modlitwa czuwania.