• Apis
  • 07.02.2019
Powrót pielgrzymów z Ziemi ŚwiętejNad ranem o godz. 03.15 ks. proboszcz Czesław Kocoń przywitał w drzwiach kościoła pielgrzymów powracających z Ziemi Świętej. Po tym powitaniu została odprawiona msza św. dziękczynna za szczęśliwy powrót do domu i wszelkie łaski jakie otrzymali w ojczyźnie Jezusa.

W czasie kazania ksiądz zwrócił uwagę, że pielgrzymi wrócili do domów bogaci duchowo. - ”Wróciliście przede wszystkim bogaci o ogromne, nieporównywalne z niczym przeżycia duchowe”. Dodał – „Przemierzając pielgrzymkową trasę Ziemi Świętej wędrowaliście śladami Jezusa. Chodziliście, jeździliście i pływaliście tam gdzie przebywał nasz mistrz Jezus Chrystus w dzieciństwie i w czasie swojego nauczania, w Galilei i w Jerozolimie. Odprawiliście Drogę Krzyżową śladami Jego Kalwarii”.

Następnie wspominając takie miejsca jak Nazaret, Kanę Galilejską, Jordan - kazanie przerodziło się w dialog, bo pielgrzymi wspominali co się działo w tych miejscach. Pod koniec kazania podziękowali Bogu za czas pielgrzymki, o. Sebastianowi za trud i poświęcenie jakie musiał włożyć w organizację i jej przeprowadzenie, wszystkim uczestnikom za uczestnictwo w tej niezwykłej pielgrzymce. ”Oby przeżycia pielgrzymki nie tylko trwały jak najdłużej w życiu, ale przede wszystkim podnosiły jakość życia chrześcijańskiego”.

Przed końcowym błogosławieństwem proboszcz rozdał wszystkim pamiątkowe tabliczki z zapisem daty i miejsc pielgrzymki oraz poczęstował jabłkami poświęconymi ku czci św. Doroty. Po mszy św. zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie.