• Apis
  • 19.04.2019
Wielki PiątekUroczystość Wielkiego Piątku rozpoczęła się Drogą Krzyżową w kościele parafialnym o godz. 17.30, po której miała miejsce liturgia Męki Pańskiej pod przewodnictwem ks. proboszcza Czesława Koconia. 

Po odsłonięciu krzyża, adoracji w której uczestniczyli wszyscy wierni obecni na liturgii oraz Komunii Świętej rozpoczęła się tradycyjna adoracja przy Bożym Grobie.

Porządek adoracji był następujący:
do 20.00 mieszkańcy wioski Wierzbnika i Jankowic Wielkich
- 20-21 IV i III Róża
- 21-22 II i I Róża oraz młodzież
- 22.00 zakończenie adoracji