• Apis
  • 25.04.2019
Procesja błagalna /zdj. 1251, 1253/
We wspomnienie świętego Marka Ewangelisty w naszej parafii, jak wielu innych parafiach odbyła się procesja błagalna o urodzaje. Św. Marek Ewangelista jest czczony jako patron rolników, dlatego w Jego święto przeżywane są procesje błagalne.

Po wieczornej mszy św. udaliśmy się do krzyża misyjnego przy kościele parafialnym, a następnie do Kaplicy Matki Boskiej Bolesnej u państwa Pasiutów. Po powrocie do kościoła odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwa w intencji rolników i końcowe błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.