• Apis
  • 03.05.2019
Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski3 Maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, a także w rocznicę uchwalenia Konstytucji w 1791 roku modliliśmy się w intencji naszej Ojczyzny. W tym dniu, o godz. 09:45 w Jankowicach Wielkich i o godz. 08.00 i 11.00 w Wierzbniku były sprawowane msze święte o pomyślność dla naszej Ojczyzny.

Ks. proboszcz wygłosił okolicznościowe kazanie. Po każdej mszy św. odbyło się nabożeństwo majowe połączone z modlitwą w intencji Ojczyzny. Na zakończenie Mszy św. odśpiewano pieśń „Boże coś Polskę”.