• Apis
  • 29.05.2019
29-31.05.2019 Dni krzyżowe
W poniedziałek, wtorek i środę przeżywaliśmy Dni Modlitw o Urodzaje, noszące nazwę Dni Krzyżowych. W tych dniach modliliśmy się o błogosławieństwo Boże dla pracujących w rolnictwie, błagaliśmy o urodzaje, pamiętaliśmy o tych, którzy w różnych miejscach na Ziemi cierpią głód, prosiliśmy o błogosławieństwo w każdej ludzkiej pracy.

W pierwszym dniu procesja odbyła się do kaplicy św. Jana Pawła II, w drugim do kaplicy u państwa Pasiut, a w ostatnim dniu do kaplicy św. Jana Nepomucena.