• Apis
  • 10.12.2017
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER dla kościoła w WierzbnikuW dniu 5 grudnia 2017 roku Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Wierzbniku podpisała umowę z Województwem Opolskim na realizację zadania pn. „Wymiana zniszczonych drewnianych elementów poddasza w kościele parafialnym p.w. św. Michała Archanioła w Wierzbniku.”

Zadanie realizowane będzie w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020