• Apis
  • 21.09.2020
Na drugi dzień po odpuście udaliśmy się na cmentarz, aby złączyć się z wiernymi, którzy podobnie jak my za życia oddawali cześć św. Michałowi Archaniołowi. Wyrazem naszej jedności był różaniec na cmentarzach w Jankowicach Wielkich i Wierzbniku po wieczornych mszach św.