• Apis
  • 06.01.2021
Nasz dar miłości dla Domu PokojuPrzeżywaliśmy dziś święto Objawienia Pańskiego, potocznie zwanym również "Dniem Trzech Króli". W tym dniu wspominaliśmy przybycie trzech mędrców wędrujących od Wschodu, którzy przynieśli w darze Chrystusowi: złoto, kadzidło oraz mirrę.

Jest to też czas Kolędowania Misyjnego w naszej parafii. Pragnęliśmy i w tym roku mimo pandemii przyczynić się do misyjnego dzieła wspierania sierocińca DOMU POKOJU w Betlejem. Czynimy to już od kilku lat.

Z powodu pandemii, dzieci nie mogły tradycyjnie chodzić od domu do domu i głosić, że narodził się Pan Jezus – Zbawiciel świata – dla wszystkich bez wyjątku ludzi. Dlatego ksiądz zapowiedział w II niedzielę po Bożym Narodzeniu, że w tym szczególnym roku po każdej mszy św. w Uroczystość Trzech Króli odbędzie się zbiórka do puszek na rzecz dzieci w Domu Pokoju.

„Podobnie jak Trzej Królowie złożyli Dzieciątku w Betlejem swoje dary, tak samo i my dzisiaj – mówił w czasie mszy św. w dniu Objawienia Pańskiego - możemy złożyć swoje dary w postaci modlitwy, miłości, której owocem będzie złożona ofiara na rzecz dzieci z Betlejem”. Ponadto w czasie mszy św. został odczytany list w formie życzeń świątecznych z okazji Bożego Narodzenia od sióstr Elżbietanek, które posługują w tym miejscu dzieciom pozbawionych prawdziwego ciepła rodzinnego. Oprócz opieki nad dziećmi siostry elżbietanki wspomagają również rodziny zaniedbane materialnie i duchowo.

- Wielu potrzebujących przychodzi do nas po pomoc, ale też na miarę naszych możliwości same staramy się docierać do ubogich – potwierdza siostra posługująca w tym miejscu. Dom Pokoju otwarty jest także dla pielgrzymów odwiedzających Ziemię Świętą.

- Wiele grup z Polski uczestniczy we Mszy św. sprawowanej w naszej kaplicy lub przychodzi, by osobiście spotkać się i porozmawiać o naszej służbie - przyznaje, zaznaczając, iż pielgrzymi wspierają posługę sióstr dobrym słowem, modlitwą i - co jest bardzo cenne! - ofiarą.

Ponadto Objawienie Pańskie jest patronalnym świętem Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które w tym czasie pandemii łączą się szczególnie w modlitwie z misjonarzami na całym świecie ( więcej… )