• Apis
  • 02.04.2021
TRIDUUM PASCHALNE - Wielki PiątekTego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawowaliśmy Eucharystii. Ze względu na pandemię Liturgie wielkopiątkowe podobnie, jak wczoraj mieliśmy dwie. W Jankowicach Wielkich o godz. 16.30. W Wierzbniku o godz. 18.00. Na tę liturgię składały się: Liturgia Słowa, adoracja Krzyża i Komunia św.

Podczas Adoracji Krzyża tylko ks. proboszcz - przewodniczący liturgii dokonał oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorowali Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub przez głęboki skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami.
Ofiary złożone z okazji adoracji krzyża są przeznaczone na odnowienie sanktuariów w Ziemi Świętej.

Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Grobu Pańskiego. Następnie adorację rozpoczęliśmy odśpiewaniem Gorzkich Żali.

Porządek adoracji przy Bożym Grobie:
- do 20.00 mieszkańcy wioski Wierzbnika i Jankowic Wielkich
- 20-21 IV i III Róża
- 21-22 II i I Róża oraz młodzież
- 22.00 zakończenie adoracji
Wielki Piątek przypadała rocznica śmierci św. Jana Pawła II. Jesteśmy świadomi, że Święty Papież i jego nauczanie to dar, którego nam, Polakom, nie wolno zmarnować.