• Apis
  • 02.10.2011
Kolejne nocne czuwanie. O godz. 21.00 w I sobotę miesiąca października zgromadziliśmy się na apelu jasnogórskim, w kościele parafialnym w Wierzbniku. Po apelu odśpiewaliśmy Godzinki ku czci św. Michała. Potem odmówiliśmy różaniec, który był przeplatany prośbami złożonymi przez uczestników czuwania. Po nim odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu, która poprzedziła mszę św. Ona też zakończyła nasze czuwanie.