• Apis
  • 05.10.2021
IV nabożeństwo do św. Józefa.W I środę miesiąca odprawiliśmy po wieczornej mszy św. w Jankowicach Wielkich i w Wierzbniku nabożeństwo ku czci św. Józefa. Temat czwartego spotkania: PRZECZYSTE SERCE ŚW. JÓZEFA – OZDOBA ŻYCIA RODZINNEGO.

Podczas rozważania ks. proboszcz wyeksponował myśl „Dom w Nazarecie jest szkołą życia i modlitwy, gdzie można nauczyć się medytować głębokie znaczenie objawienia się Syna Bożego, biorąc przykład z Jezusa, Maryi i Józefa. Obowiązek służby życiu spoczywa na każdym z nas, ale w szczególny sposób na rodzinie”.

Rozważanie zakończył prośbą: „Patrzmy na przykład św. Józefa, który pośród zgiełku, hałasu i wrzawy świata pozostał wiernym uczniem Boga, wiernym obrońcą Jezusa i wierny miłości Maryi. Niepokoje życia zwyciężał wiernością. Niech Przeczyste Serce św. Józefa, które czuło rytm Serca Dzieciątka Jezus, wspiera nas w tworzeniu harmonii relacji rodzinnych”.