• Apis
  • 27.05.2012
Zesłanie Ducha Świętego (Pięćdziesiątnica, gr. Pentacost) - to jedno z najważniejszych świąt w kościele związane z zstąpieniem Ducha Świętego pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Jezusa. Zesłanie Ducha Świętego zakończyło proces Objawienia rozpoczęty w Starym Testamencie.

Dzień ten uznawany jest za początek Kościoła. Potocznie nazywany jest Zielonymi Świątkami. W tym roku wypadło 23 maja. W tym dniu podczas mszy św. wspominaliśmy nasze bierzmowanie, ponieważ coroczna uroczystość zesłania Duch św. jest dla nas pamiątką przyjęcia Ducha św. i jego darów.

Na popołudniowym nabożeństwie modliliśmy się, abyśmy wszyscy na co dzień mogli stawać się świadkami Zmartwychwstałego Chrystusa. W tej naszej modlitwie szczególnie pamiętaliśmy o naszej młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania 12 maja w Grodkowie w kościele p/w św. Michała Archanioła.