• Apis
  • 14.02.2022
WalentynkiWe wspomnienie św. Walentego ksiądz proboszcz w Wierzbniku odprawił mszę św. w intencji wszystkich wiernych parafii, aby w życiu codziennym miłość inspirowała ich do czynów wobec bliźnich.

Tradycyjnie po mszy św. ksiądz ofiarował wszystkim uczestnikom mszy św. walentynkę w postaci czekoladowych serc.

Żyjący w III wieku Walenty - biskup i męczennik - był z wykształcenia lekarzem (w Polsce, zanim stał się patronem zakochanych, był przede wszystkim patronem cierpiących na epilepsję i choroby nerwowe). Według jednego z podań św. Walenty uleczył ze ślepoty córkę jednego ze sług cesarskich i doprowadził do nawrócenia całej jego rodziny. Cesarz wpadł w gniew i kazał zabić biskupa.

Ks. proboszcz przed końcowym błogosławieństwie zachęcał wiernych do świadectwa miłości, „aby inny patrząc na nas mogli powiedzieć: „Popatrzcie jak oni się miłują”.