deutsch polski
Nawigacja
Kościół na wschodzie to wielkie misje
Napisane przez 11.12.2011 - 700 czytań - printer
W III niedzielę adwentu w naszej Parafii obchodzony był Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie, któremu towarzyszyła zbiórka do puszek przed naszymi kościołami. Na ten cel zebraliśmy 485,70; w Jankowicach Wielkich – 215,60 i Wierzbniku 270,10

Sytuacja Kościoła w krajach postsowieckich jest bardzo trudna: świątynie są zniszczone, brakuje zaplecza duszpasterskiego. Księża, którzy tam pracują, muszą budować kaplice lub dostosowywać istniejące budynki do celów duszpasterskich. Chociaż Rosja i jej byłe republiki nie są krajami misyjnymi, to jednak warunki do pracy są tam misyjne” –mówił ks. proboszcz.

Podkreśla, że Kościół na Wschodzie stanowi olbrzymi obszar misyjny nie tylko terytorialnie, ale także geograficznie. Zebrane środki przeznaczone zostaną m.in. na cele edukacyjne, charytatywne czy chociażby zakup paliwa: „Wierni tworzący odradzający się Kościół katolicki na Wschodzie, gorliwie modlą się za ofiarodawców, w duchu wdzięczności za przekazane ofiary”, przekonywał ks. proboszcz.

Dzień Modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie tradycyjnie odbywa się, z inicjatywy KEP, w drugą niedzielę Adwentu. W tym roku jego hasłem są słowa „Kościół naszym domem”. Obecnie na Wschodzie pracuje 250 księży diecezjalnych (w tym 2 z diecezji płockiej), 450 księży zakonnych, około 550 sióstr zakonnych, 23 braci zakonnych, kilku wolontariuszy.
Mikołajowe spotkanie
Napisane przez 08.12.2011 - 707 czytań - printer
Tego dnia wszyscy zgromadzeni na mszach świętych w Jankowicach Wielkich i Wierzbniku wyznaliśmy wiarę w Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny.

Choć dogmat został ogłoszony w 1854r. prawda ta od wieków była obecna w Kościele. Według niej, Maryja została obdarzona przez Boga szczególną łaską, łaską poczęcia bez grzechu pierworodnego. Według Kościoła Katolickiego konsekwencją owego daru była bezgrzeszność w całym żywocie Maryi.

Z inicjatywy Rady Parafialnej oraz ks. proboszcza Koconia Czesława po wieczornej mszy świętej w Wierzbniku, podtrzymując piękną, świąteczną tradycję – zorganizowano dzieciom spotkanie ze św. Mikołajem, który po rozmowie rozdał dzieciom czekoladowe Mikołaje. Mikołajowe spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem.
Roraty 2011
Napisane przez 28.11.2011 - 1477 czytań - printer
W poniedziałek po I niedzieli adwentu rozpoczęliśmy roraty „Ze świętymi czekamy na przyjście Dzieciątka Jezus”.

Dzieci codziennie będą poznawać osoby, które są związane z Bożym Narodzeniem oraz świętych, którzy spotkali w swym życiu Dzieciątko Jezus i tymi, którzy w sposób szczególny ukochali święta Bożego Narodzenia.

Po każdym dniu dzieci będą naklejać obrazek tematyczny na przygotowany baner oraz otrzymywać naklejki do swoich kalendarzyków.
Wieniec adwentowy - czuwanie i gotowość na przyjście Pana
Napisane przez 27.11.2011 - 1912 czytań - printer
W I niedzielę adwentu podczas każdej mszy św. święciliśmy wieńce adwentowe. Są one najbardziej wymownym zwyczajem adwentowym. Zwyczaj ten przejęliśmy z Niemiec.

Pewien Pastor w 1839 r. prowadzący przytułek dla dzieci wpadł na pomysł, aby przyozdobić świetlicę w czasie adwentu wieńcem. Na nim ułożył cztery duże świece, a miedzy nimi mniejsze. Tyle małych świec, ile było dni adwentu. Stroik adwentowy miał mobilizować do autentycznej modlitwy. W miarę upływu czasu zmniejszono liczbę świec, aż do czterech, które oznaczały cztery niedziele adwentu. Ten zwyczaj szybko rozpowszechnił się po całej Europie. W Polsce przyjął się po pierwszej wojnie światowej. Dzisiaj wieńce nie tylko spotykamy w kościele, ale także w domach. Wieniec i zapalone świece oznaczają czuwanie i gotowość na przyjście Pana.

Po południu na nabożeństwie adwentowym poświęcone zostały opłatki wigilijne.
Spotkanie kursantów
Napisane przez 25.11.2011 - 602 czytań - printer
W piątek, 25.11.2011 r., miało miejsce uroczyste zakończenie projektu „Wierzbnik i My”. Oprócz uczestniczek kursów, obecni byli również zaproszeni goście. Wszyscy mieli okazję spróbowania smacznych potraw oraz podziwiania dekoracji stołów i sali przygotowanych przez kursantki. Każda z uczestniczek dostała zaświadczenie potwierdzające jej kwalifikacje w zawodzie: bukieciarz bądź kucharz.

Podczas spotkania nie zabrakło dobrej zabawy oraz wróżb andrzejkowych. Najpopularniejszą zabawą andrzejkową jest lanie wosku. Lanie wosku ma bardzo długą tradycję. Jeśli myślisz, że jest to zabawa przeznaczona jedynie dla dzieci, jesteś w dużym błędzie. O czym świadczyła zabawa andrzejkowa podczas naszego spotkania. Pięknie bawili się dorośli. Oczywiście nikt nie próbował przywiązywać jakiejkolwiek wagi do tego co wychodzi na wodzie. Jak przekonuje ks. proboszcz Czesław Kocoń wróżby są dozwolone jedynie jako forma zabawy, a nie zaglądanie w przyszłość. W przeciwnym wypadku wróżby są grzechem.
Film "Mali agenci"
Napisane przez 22.11.2011 - 608 czytań - printer
Dzieci i młodzież, którzy uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych za trud i poświecenie pojechali w nagrodę na film „Mali agenci”.

Krótka historia głównej bohaterki Mariss, która nie tylko była żoną i matką, ale specjalną agentką w stanie spoczynku ukazała wiele problemów macierzyńskich i wychowawczych. Ostatecznie mimo trudnych relacji między matką a dziećmi, razem zawiązują zespół agentów, który przy pomocy hiper-wymyślnych gadżetów ocala świat.

Ta fabuła mogła ukazać pouczające wnioski:

- dla wyższych celów należy odłożyć kłótnie i waśnie;
- wspólne zadanie może do prowadzić do pojednania skłóconych ludzi;
- wzajemna cierpliwość w trudnych sprawach może stać się źródłem autentycznej miłości między ludzkiej;

W drodze powrotnej odwiedziliśmy na prośbę dzieci Mc Donalds. Zauroczeni filmem i wzajemnym spotkaniem w restauracji dzieci mino późnej godziny z radością powróciły do swoich domów.
Królestwo Prawdy i Pokoju
Napisane przez 20.11.2011 - 806 czytań - printer
W ostatnią niedzielę roku liturgicznego wspominaliśmy uroczystość Chrystusa Króla. Zamknęliśmy w ten sposób cały rok liturgiczny, który ukazywał Zbawiciela we wszystkich wymiarach Jego misji wobec człowieka.

Do południa na wszystkich mszach św. oddaliśmy cześć Chrystusowi Królowi Wszechświata.

Po południu zgromadziliśmy się na nabożeństwie poświęconym Chrystusowi Królowi Wszechświata. Przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odnowiliśmy nasze przyrzeczenie chrztu i prosiliśmy Boga, aby w naszym życiu zatriumfowały prawa Boga i Kościoła.

MODLITWA DO CHRYSTUSA KRÓLA

Panie Jezu Chryste, uznajemy Cię Królem wszechświata. Wszystko, co się stało, dla Ciebie jest stworzone. Wykonuj nad nami wszystkie Twoje prawa. Odnawiamy przyrzeczenia przy chrzcie złożone. Wyrzekamy się szatana i wszelkiej pychy jego i wszystkich spraw jego i przyrzekamy żyć, jak dobrym chrześcijanom przystoi, a nade wszystko zobowiązujemy się działać w tym kierunku, aby zatriumfowały prawa Boga i Twego Kościoła. Boskie Serce Jezusa, ofiarujemy Ci nasze drobne starania w tym celu, aby wszystkie serca uznały Twoją świętą władzę królewską, tak żeby królestwo Twego pokoju utwierdziło się na całym świecie.

Rekolekcje w drodze
Napisane przez 19.11.2011 - 1246 czytań - printer
W sobotę, 19 listopada 2011 r., o godz. 17.00, na plebani odbyło się spotkanie organizacyjne przed pielgrzymką do Ziemi Świętej. Pod przewodnictwem naszej parafii wyruszy śladami Jezusa 20 osobowa grupa; opiekę duchową nad grupą pielgrzymkową będzie sprawował - ksiądz proboszcz Czesław Kocoń, a przewodnikiem będzie profesor teologii biblijnej o. Sebastian Jasiński (franciszkanin).

Zgodnie z tradycją istotę naszego pielgrzymowania stanowi „dotknięcie” tych miejsc, wysłuchanie fragmentów Pisma św. relacjonujących wydarzenia, które się tam rozegrały, udział we Mszy św. oraz wspólnotowa i osobista modlitwa.

Tak więc pielgrzymowanie po Ziemi Świętej jest znakiem duchowego spotkania z Jezusem. Konieczne więc jest duchowe przygotowanie na to pielgrzymowanie po ziemi Jezusa Chrystusa. Pielgrzymka do Ziemi św. będzie szczególnym czasem rekolekcji w drodze.
III Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym
Napisane przez 13.11.2011 - 655 czytań - printer
W drugą niedzielę listopada przypadał III Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W sposób szczególny podczas każdej mszy św. modliliśmy się i wspieraliśmy chrześcijan z Sudanu.

Usłyszeliśmy z ust ks. proboszcza, że „Chrześcijanie w
Republice Sudanu są prześladowani i dyskryminowani, zaś żyjący w Republice Sudanu Południowego - najmłodszym i najbiedniejszym państwie świata, które powstało 9 lipca tego roku - borykają się z walkami i prześladowaniem”.

Dlatego nie wystarczy tylko modlitwa, która jest bardzo ważna, ale potrzeba wsparcia materialnego, aby ulżyć w biedzie i prześladowaniu za wiarę. Dlatego po każdej mszy św. zbieraliśmy ofiarę do puszek na rzecz pomocy wyznawcom Jezus Chrystusa w Sudanie. Na zakończenie dnia odmówiliśmy różaniec w tej intencji oraz przed Najświętszym Sakramentem modlitwę za prześladowany Kościół.
Odpowiedzialność i miłość do ojczyzny
Napisane przez 11.11.2011 - 1344 czytań - printer
11 listopada był dniem poświęconym naszej Ojczyźnie. Kościół stara się odpowiedzieć na ten dzień modlitwą w jej intencji. W modlitwie tej biorą udział tylko ci, którzy naprawdę czują się odpowiedzialni za swój ojczysty dom. Dlatego ks. proboszcz podczas każdej mszy św. podziękował wszystkim wiernym za dzisiejszą obecność na mszy św., która jest wyrazem odpowiedzialności i miłości do Ojczyzny.

Po każdej mszy św. zostało odprawione nabożeństwo w intencji ojczyzny. Przed Najświętszym Sakramentem polecaliśmy naszą Ojczyznę Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Anioła Stróża Polski.

Jak dobre dziecko, które na co dzień zwraca się do Boga powierza swych rodziców Bogu; tak dobry Polak katolik poleca swoją matkę – ojczyznę miłosiernemu Bogu. Modlitwa ta jest dziś konieczna kiedy ojczyzna przeżywa różne trudności.
"Czuwajcie i módlcie się!"
Napisane przez 05.11.2011 - 617 czytań - printer
W tym dniu, 5 listopada, w naszym kościele parafialnym odbyło się kolejne nocne czuwania.

Nasz Pan Jezus Chrystus, w trosce o duchowy rozwój swoich uczniów, polecił im: „Czuwajcie i módlcie się!”.

Podczas objawień w Fatimie Matka Boża prosiła o nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca. My wzięliśmy sobie do serca te wezwania.

Dlatego już od kilkunastu lat włączamy się w krąg ludzi, którzy przez modlitwę pragną przyczyniać się do rozwoju Królestwa Bożego w świecie.

Rozpoczęliśmy Apelem Jasnogórskim, a zakończyliśmy mszą św. o północy. Ten czas został wypełniony Wezwaniami do Matki Bożej, Drogą Krzyżową w intencji zmarłych, różańcem z dopowiedzeniami i adoracją Najświętszego Sakramentu.

Msza św. zakończyła nasze trwanie modlitewne. Wierzymy, że Jezus Eucharystyczny przyjmie nasz trud czuwania podjęty z miłości do Niego.

Materiały na stronie są własnością Parafii Wierzbnik © 2011 - 2019                     Projekt i opieka webmasterska Apis © 2011 - 2019
rm lumen trwam plus nasz dziennik gosc niedzielny
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 2016       Google PageRank Checker