deutsch polski
Nawigacja
Tydzień jedności
Napisane przez 18.01.2012 - 703 czytań - printer
W tegorocznym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 rozważaliśmy biblijny tekst zaczerpnięty z 1. Listu apostoła Pawła do Koryntian 15,51-58.

Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali – po raz pierwszy w historii – chrześcijanie z Polski. W tym celu utworzono ekumeniczną grupę redakcyjną, w której skład weszli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

Dlatego podczas mszy św. modliliśmy się o dar jedności nie tylko wśród chrześcijan ,ale także w naszej wspólnocie parafialnej.
II wieczór kolęd
Napisane przez 15.01.2012 - 812 czytań - printer
Śpiewanie kolęd po kolacji wigilijnej, jest starą polską tradycją. Tego nikt nie podważa, ale coraz częściej zapominamy o śpiewaniu kolęd, odtwarzamy je z płyt, oglądamy koncerty w telewizji. Same święta stają się coraz bardziej komercyjne. Stąd też śpiewanie kolęd, w których zawarte są treści religijne jest coraz mniej popularne. A przecież muzyka łagodzi obyczaje i zbliża ludzi...

Właśnie te wartości stały się impulsem do organizowania 15 stycznia 2012 roku II wieczoru kolęd. Koncert rozpoczął się o godz. 17.00 w kościele parafialnym p/w św. Michała Archanioła w Wierzbniku. Mimo zimna na dworze, kościół zabrzmiał przepięknymi polskimi kolędami i wypełnił się świąteczną atmosferą. Gośćmi tegorocznego II koncertu kolęd był zespół „Lotarsi” prowadzony przez Lothara Dziwokiego.

Na początku witając zespół i wszystkich zebranych na II wieczorze kolęd ks. proboszcz Czesław Kocoń powiedział: „Kolędy są najpopularniejszymi pieśniami religijnymi, chętnie są śpiewane zarówno przez artystów jak i najprostszych ludzi. Kolędy coś mają w sobie. Poruszają ludzkie umysły i serca. Wielokrotnie przybliżają ludzi do siebie”
Nasi kolędnicy
Napisane przez 06.01.2012 - 714 czytań - printer
W Uroczystość Trzech Króli po mszy św. w Jankowicach i po sumie w Wierzbniku rozesłaliśmy kolędników misyjnych. Prawie kilkanaście uczestników w grupach po pięć lub sześć osób udało się do mieszkań naszych parafian z przesłaniem kolędowym. W tym dniu wierni wspierają dzieło misyjne Kościoła, a dzieci z kolędą na ustach pomagają swoim rówieśnikom z sierocińca w Betlejem.

Od czterech lat można powiedzieć nasze dzieci wspierają biedne dzieci zgromadzone w sierocińcu prowadzonym przez siostry Elżbietanki. Wcielając się w postaci ze stajenki betlejemskiej przeżywają radośnie czas Bożego Narodzenia i zarazem pomagają potrzebującym. Bóg zapłać katechetom i rodzicom za pomoc.

W tym roku zebrali na ten 2300 złotych: Jankowice W.: 1277,70 i Wierzbnik: 1022,30.
Nowy Rok
Napisane przez 01.01.2012 - 671 czytań - printer
Mieszkańcy Wierzbnika po raz kolejny mieli okazję spotkać się na krótkim nabożeństwie w noc sylwestrową w kościele parafialnym. Nabożeństwo rozpoczęło się o godz.00.00 i trwało dwadzieścia minut. Po nabożeństwie proboszcz ks. Czesław Kocoń, złożył noworoczne życzenia wszystkim przybyłym.

Powiedział: „Życzę Wam, aby cały Nowy Rok 2012 upływał pod znakiem Bożego pokoju i błogosławieństwa w życiu osobistym, zawodowym i rodzinnym. Abyśmy wszyscy otwarte karty nowego kalendarza zapisywali uczciwym i pobożnym życiem, a we wszystkich sprawach naszego codziennego życia można było dostrzec jak najpełniejszą miłość do Boga i bliźniego. Niech Boża Rodzicielka prowadzi nas wszystkich zawsze do Jezusa – źródła szczęścia, radości i pokoju!”

Po południu zgromadziliśmy się na nabożeństwie popołudniowym – na modlitwie o pokój dla świata. Cały świat chrześcijański, razem z Ojcem Świętym, Benedyktem XVI, zanosił w tym dniu modlitwy o pokój na całym świecie. I my włączyliśmy się w ten nurt modlitwy o pokój.
Zakończenie roku
Napisane przez 31.12.2011 - 646 czytań - printer
W ostatni dzień roku, o godz. 15.30 w kościele filialnym w Jankowicach Wielkich i o godz. 17.00 w kościele parafialnym w Wierzbniku parafianie zgromadzili się w na mszy św. dziękczynnej, by podczas niej podziękować Bogu za otrzymane łaski w mijającym 2011 roku.
W ciągu całego mijającego roku, dzięki życzliwości i dobrej woli parafian i przyjaciół naszej wspólnoty, tak wiele zmieniło się w naszej parafii.

Podczas ostatniej Mszy Św. w tym roku, mogliśmy zobaczyć:

- w Jankowicach Wielkich nową, a jednocześnie starą ambonę, ponieważ w minionym roku dokonaliśmy swego rodzaju cudu tzn. rekonstrukcji i renowacji ambony. Oprócz ambony dokonaliśmy konserwacji dwóch figur ołtarzowych św. Jana i Chrystusa Zmartwychwstałego.
- w Wierzbniku – wykonano nową elewację na parafialnym kościele.

Młodziankowie
Napisane przez 28.12.2011 - 731 czytań - printer
W środę obchodziliśmy święto młodzianków męczenników. Święto to dedykowane jest Rzezi Niewiniątek dokonanej na rozkaz namiestnika Galilei - Heroda w Betlejem (Mat 2, 16).
Młodziankowie - dzieci - oddając za Boga życie otrzymali chrzest krwi i zasłużyli u Boga na podwójną aureolę: dziewictwa i męczeństwa. Kolekta mówi, że „Młodziankowie obwieścili chwałę Bożą nie słowem, lecz śmiercią".

Święto to powstało w Kościele Wschodnim na początku VI wieku. Po raz pierwszy wspomina się o nim w kalendarzu z Kartaginy, pochodzącym z 505 roku. Wprowadzenie święta było naturalną konsekwencją wiary Kościoła w świętość niewinnych dzieci zamordowanych na rozkaz Heroda. Słusznie święcimy narodziny tych dzieci, które szczęśliwiej świat zrodził dla życia wiecznego, niż łona matek dla świata. Zanim bowiem zdołały posiąść używanie życia doczesnego, stały się godne życia wiecznego... Tak więc Niemowlęta, które bezbożność Heroda oderwała od piersi matek, słusznie są nazywane kwiatami męczenników. Są to pierwsze pąki Kościoła rozwinięte wśród niewiary, a przedwcześnie zwarzone mroźną zawiścią prześladowania".

Po każdej mszy św. zarówno w Jankowicach Wielkich i Wierzbniku ks. proboszcz błogosławił zgromadzone dzieci. Święto Młodzianków obchodzi także Kościół Grecki, Syryjski i Jerozolimski.
Poświęcenie wina ku czci św. Jana
Napisane przez 27.12.2011 - 914 czytań - printer
We wtorek 27 grudnia Kościół rzymskokatolicki obchodził wspomnienie św. Jana Apostoła i Ewangelisty. Podczas mszy św. w kościele parafialnym w Wierzbniku i w Jankowicach Wielkich w kościele filialnym odbyło się błogosławieństwo wina ku czci Św. Jana....

Błogosławieństwo nie jest zachętą do pijaństwa, ale wypływa z wielowiekowej tradycji, według której Apostoł pobłogosławił zatrute wino i w ten sposób uwolnił je od trucizny. Przed końcowym błogosławieństwem mszy św. ks. proboszcz poczęstował wszystkich uczestników poświęconym winem.
Błogosławieństwo owsa
Napisane przez 26.12.2011 - 731 czytań - printer
W II dzień świat Bożego Narodzenia podczas każdej mszy św. ks. proboszcz Czesław Kocoń pobłogosławił owies, ku czci św. Szczepana.
Uroczyste nieszpory z Bożego Narodzenia
Napisane przez 25.12.2011 - 996 czytań - printer
Po południu zgromadziliśmy się wokół naszej szopki betlejemskiej, aby wspólnym śpiewem kolęd uwielbić narodzenie Chrystusa.

Ten piękny zwyczaj śpiewania kolęd coraz bardziej zanika w naszych rodzinach, w naszej kulturze coraz częściej brak wspólnego śpiewu pieśni o Bożym Narodzeniu. Dlatego jesteśmy wdzięczni wszystkim tym, którzy swoją obecnością pomogli przeżyć wspólnotę parafialną jako jedną rodzinę zgromadzoną wokół Dzieciątka, tak jak to uczynili pasterze, Trzej Mędrcy i wielu innych ludzi.
Nocna Pasterka
Napisane przez 25.12.2011 - 703 czytań - printer
Pasterka, czyli tzw. msza św. pasterska odprawiona w noc Bożego Narodzenia o północy jest bardzo mocno zakorzeniona w polskiej tradycji. Udział w tej szczególnej eucharystii całych rodzin to jeden z najważniejszych elementów świętowania dnia przyjścia Jezusa na świat. Upamiętnia ona czuwanie pasterzy i ich pokłon Dzieciątku Jezus, narodzonemu w Betlejem.

W tym roku licznie zgromadziliśmy się przed godziną 24.00. Przed północą śpiew kolęd wprowadzał nas w nastrój narodzenia Chrystusa. Kolędą „Cicha noc” rozpoczęliśmy pasterkę. Mszę nocną odprawił ks. proboszcz Czesław Kocoń. W tym roku kazanie było dialogowane. Było rozmową dziecka z Dzieciątkiem. Dziecko - symbol współczesnego człowieka pytało Jezusa: dlaczego nie narodziłeś się teraz? Jezus w swojej odpowiedzi wskazał, że dzisiaj mimo wielu osiągnięć techniki i wysokiego poziomu życia jego narodzenie także nie byłoby zauważone.

Po mszy tradycyjnie udaliśmy się do domu ze świadomością, że Chrystus się narodził i króluje pośród nas.
Betlejemskie światełko
Napisane przez 24.12.2011 - 617 czytań - printer
Przeżywanie dnia wigilijnego rozpoczęliśmy porannymi mszami, podczas których przekazywaliśmy światło betelejemskie. Betlejemskie światełko jest bożonarodzeniowym symbolem pokoju, nadziei, miłości i pojednania. W tym roku przesłaniem akcji było "Idę ze światłem". Światło pokoju, które zapłonęło na wigilijnym stole, było symbolem wzajemnego zrozumienia, miłości i nadziei.

Podczas porannych mszy roratnich nastąpiło zakończenie spotkań adwentowych dla dzieci. Po zakończonych mszach św. dzieci częstowały się czekoladowymi cukierkami, zawieszonymi na choinkach. Obcinając je otrzymywały symboliczny prezent bożonarodzeniowy.

O godzinie 22.00 w Jankowicach Wielkich w kościele filialnym została odprawiona msza wigilijna.

Materiały na stronie są własnością Parafii Wierzbnik © 2011 - 2019                     Projekt i opieka webmasterska Apis © 2011 - 2019
rm lumen trwam plus nasz dziennik gosc niedzielny
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 2016       Google PageRank Checker