deutsch polski
Nawigacja
"Czuwajcie i módlcie się!"
Dodane 05.11.2011 - 670 czytań - printer
W tym dniu, 5 listopada, w naszym kościele parafialnym odbyło się kolejne nocne czuwania.

Nasz Pan Jezus Chrystus, w trosce o duchowy rozwój swoich uczniów, polecił im: „Czuwajcie i módlcie się!”.

Podczas objawień w Fatimie Matka Boża prosiła o nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca. My wzięliśmy sobie do serca te wezwania.

Dlatego już od kilkunastu lat włączamy się w krąg ludzi, którzy przez modlitwę pragną przyczyniać się do rozwoju Królestwa Bożego w świecie.

Rozpoczęliśmy Apelem Jasnogórskim, a zakończyliśmy mszą św. o północy. Ten czas został wypełniony Wezwaniami do Matki Bożej, Drogą Krzyżową w intencji zmarłych, różańcem z dopowiedzeniami i adoracją Najświętszego Sakramentu.

Msza św. zakończyła nasze trwanie modlitewne. Wierzymy, że Jezus Eucharystyczny przyjmie nasz trud czuwania podjęty z miłości do Niego.
Miłość do Małej Ojczyzny
Dodane 05.11.2011 - 2475 czytań - printer
W sobotę 5 października 2011 w kościele parafialnym p/w św. Michała Archanioła w Wierzbniku miała miejsce niecodzienna uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Alojzemu Erdtelt, artyście malarzowi, profesorowi Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, który pochodził z Wierzbnika.

W uroczystości wzięli udział - O. Henryk Kałuża SVD, ks. Proboszcz Czesław Kocoń, ks. Alfons Stiller, wicestarosta powiatu Brzeskiego – Ryszard Jończyk oraz mieszkańcy Wierzbnika i Jankowic Wielkich. Uroczystość miała charakter religijny.

Po powitaniu wszystkich gości i uczestników spotkania rozpoczęła się msza św., której formularz był poświęcony św. Michałowi Archaniołowi, głównemu patronowi naszej parafii. Po czytaniach kazanie wygłosił O. Kałuża.

Na zakończenie mszy św. kapłani wraz z wicestarostą udali się do bocznego wyjścia Kościoła, gdzie nastąpiło poświecenie i odsłonięcie tablicy. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał pan Ryszard Jończyk.
Kościół tryumfujący w niebie
Dodane 02.11.2011 - 716 czytań - printer
W uroczystość Wszystkich Świętych uczciliśmy Kościół tryumfujący w niebie, a w Dzień Zaduszny ruszyliśmy z pomocą Kościołowi oczyszczającemu się w czyśćcu. Dlatego, podczas każdej mszy św., które każdy kapłan składał trzykrotnie, modliliśmy za wszystkich zmarłych.

Potem, podobnie jak dzień wcześniej, po mszach św. w Jankowicach W. o 16.00, a Wierzbniku o 18.00 udaliśmy się na nasze cmentarze, aby odprawić nabożeństwo za zmarłych.

Ważne jest to, byśmy pamiętali, że ci, którzy odeszli, wciąż żyją. Dlatego nie wolno nam zapomnieć o modlitwie w ich intencji, bo ona jest nie tylko środkiem pomocy dla dusz oczyszczających, ale wyrazem miłości o tych, którzy odeszli od nas, ale nadal są z nami złączeni.
Normalne życie prowadzące do świętości
Dodane 01.11.2011 - 770 czytań - printer
1 listopada tradycyjnie obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych. W tym dniu uczciliśmy tych, którzy już cieszą się z obecności Boga. W kazaniu podczas mszach św. tego dnia ks. proboszcz przypomniał, że wielu ludzi XXI wieku uważa świętość, jako dewocję lub nie normalność. Tymczasem, gdyby ktoś był „nienormalny” to Kościół nie wyniósłby go na ołtarze. Przykładem tego normalnego życia prowadzącego do świętości było życie błogosławionego Jana Pawła II. W kazaniu kaznodzieja wskazał na „normalność” życia Jana Pawła II, które doprowadziło Go do świętości. Dostrzegli to nawet ludzie, którzy podczas uroczystości pogrzebowych wołali „Santo subito” - co znaczy „natychmiast święty”.

W tym dniu po mszach świętych w Jankowicach Wielkich o godz. 09.45, a w Wierzbniku o godz. 13.00 udaliśmy się na cmentarz, aby odprawić nabożeństwo za zmarłych poleconych nie tylko w wypominkach, ale za wszystkich naszych zmarłych. Ładna pogodna sprzyjała głębokiej refleksji nad sensem naszego życia.
Diamentowy jubileusz
Dodane 29.10.2011 - 1968 czytań - printer
29 października br. obchodziliśmy niecodzienny jubileusz małżeński - diamentowe gody. Państwo Zofia i Gabriel Barciowie z Jankowic Wielkich, miejscowości filialnej, świętowali 60-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego.

Jubilaci wychowali czworo dzieci /Elżbieta, Błażej, Antonii i Barbara/, doczekali się czworo wnucząt i pięcioro prawnucząt. Bardzo wzruszony uroczystością był proboszcz, ks. Czesław Kocoń. Na początku mszy św. stwierdził, że „taka uroczystość nie zdarza się codziennie”. „Obchody jubileuszu – mówił dalej - „Diamentowych Godów” to wyjątkowa uroczystość. To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, jak i również wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związki małżeńskie.

Diamentowym Jubilatom – Państwu Zofii i Gabrielowi Barć, wszyscy parafianie życzą dalszych szczęśliwych lat pełnych zdrowia i spokoju.
Nasi goście w Tygodniu Misyjnym
Dodane 27.10.2011 - 786 czytań - printer
W ramach tygodnia misyjnego w środę 26 października gościliśmy na wieczornych mszach św. i nabożeństwach różańcowych diakona o. Eryka ( pochodzącego z Togo) i kleryka Adama, ze zgromadzenia Słowa Bożego o. Werbistów.

Diakon Eryk wygłosił nam kazanie, w którym opowiedział o sobie i ukazał potrzebę misji w świecie.
Tydzień Misyjny
Dodane 23.10.2011 - 701 czytań - printer
W niedzielę 24 X października rozpoczął się Tydzień Misyjny.

Zgodnie z zamysłem Ojca Świętego miała to być okazja dla wspólnot kościelnych i parafialnych, do odnowienia zaangażowania w głoszenie Ewangelii i nadania działalności duszpasterskiej głębszego rozmachu misyjnego".

Opatrzność Boża dała nam więc sposobność ku temu, abyśmy na nowo uświadomili sobie misyjność naszej wiary.

Przez cały tydzień podczas wieczornych mszach św. i nabożeństw różańcowych modliliśmy się w intencji misji
Różaniec lekarstwem na wszelkie zło.
Dodane 21.10.2011 - 967 czytań - printer
Na wieczornej mszy św. gościliśmy o. H. Kałużę, który odprawiał mszę św. w intencji wspólnoty św. Michała.

Podczas mszy św. wygłosił kazanie na temat modlitwy różańcowej. Wskazał, że zło jakie panoszy się w świeci można zwalczyć modlitwą, a przede wszystkim modlitwą różańcową.

Mówił: „W okresach kiedy zło wzrastało, w okresach kryzysu, z wielką stanowczością i żarliwością nawoływał Kościół głosem papieży do odmawiania modlitwy różańcowej. Różaniec bowiem został dany Kościołowi przez Maryję jako lekarstwo przeciw wszelkiemu złu.”

„Różaniec święty – mówił dalej - okala całą kulę ziemską ratując ją przed szatańskim zniszczeniem”. Na końcu kazania zachęcił wszystkich do codziennej modlitwy różańcowej.
Rocznica wyboru bł. Jana Pawła II na Papieża
Dodane 16.10.2011 - 1248 czytań - printer
16 października 1978 roku Karol Wojtyła, arcybiskup krakowski, kardynał zza żelaznej kurtyny został papieżem. Stał się pierwszy cud

Tydzień papieski zakończyliśmy w niedzielę 16 października, czyli w dniu wyboru kard. Karola Wojtyłę na Stolicę Piotrową.

Jeszcze raz przez cały dzień w czasie mszy św. i podczas nabożeństw różańcowych dziękowaliśmy Bogu za szczęśliwy dzień wyboru i wspaniały pontyfikat Jana Pawła II.
Dzień Nauczyciela
Dodane 14.10.2011 - 703 czytań - printer
W ramach tygodnia papieskiego obchodziliśmy w piątek Dzień Edukacji Narodowej.

Poprzez modlitwę w czasie mszy św. i podczas nabożeństwa różańcowego składaliśmy Bogu najserdeczniejsze podziękowanie za trud pedagogów, który podejmują w swojej odpowiedzialnej i trudnej pracy.

Polecając wszystkich nauczycieli i pracowników obsługi pracujących w naszych placówkach oświatowych opiece Bożej życzyliśmy im wiele sukcesów w pracy zawodowej
XI DZIEŃ PAPIESKI "Jan Paweł II - człowiek modlitwy"
Dodane 10.10.2011 - 1149 czytań - printer
W tym roku Dzień Papieski przeżywaliśmy, jako podziękowanie za dar beatyfikacji Papieża Polaka. Został on przekształcony w Tydzień Papieski trwający od 9 do 16 października pod hasłem „Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”.

Dzień Papieski ma zawsze wymiar duchowy, intelektualny, naukowy i charytatywny. W ramach kwesty przykościelnej i publicznej były zbierane środki na stypendia edukacyjne. Celem programu stypendialnego jest budowanie żywego pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. Cechę szczególną programu stypendialnego stanowi formacja stypendystów w duchu wartości bliskich błogosławionemu papieżowi Janowi Pawłowi II. W obecnej chwili z programu stypendialnego Fundacji korzysta 2500 młodych ludzi z całej Polski.

Niedzielne obchody XI Dnia Papieskiego rozpoczęliśmy w sobotę niedzielną mszą św. w Jankowicach Wielkich, a zakończyliśmy sumą w Wierzbniku, którą celebrował ks. Alfons Stiller odprawiając dziękczynną mszę św. za dar beatyfikacji Jana Pawła II.

Materiały na stronie są własnością Parafii Wierzbnik © 2011 - 2019                     Projekt i opieka webmasterska Apis © 2011 - 2019
rm lumen trwam plus nasz dziennik gosc niedzielny
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3. 2016       Google PageRank Checker