• Apis
  • 02.02.2013
02-03.02.2013 I sobota i adoracjaW I sobotę miesiąca - w Jankowicach Wielkich i w I niedzielę w Wierzbniku kontynuowaliśmy nasze dzieło roku wiary, czyli kolejne modlitewne spotkanie podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Tym razem modliliśmy się w intencji powołań w kościele. Wszyscy jesteśmy powołani do szczególnych zadań oraz do świętości.

Rozważaliśmy nasze powołanie do świętości na wzór Maryi. Powołanie do świętości na wzór Maryi to życie w Jedności z Bogiem i ludźmi. Dla nas jest to zawsze najpierw droga pojednania i ciągłego nawracania do Boga. Pojednani z Bogiem przez Krzyż Chrystusa musimy tak jak Maryja trwać przy tym Krzyżu i nieść swój własny krzyż. Maryja, która wypowiedziała swoje „tak” – „niech mi się stanie” – już w Nazarecie, wytrwała w nim, aż do końca, aż po krzyż. Czy my także jesteśmy gotowi iść za Jezusem nie tylko drogą radości, światła i chwały, lecz także bolesną drogą krzyża?

Adorację zakończyliśmy modlitwą na Rok Wiary. W tej intencji odmówiliśmy 10-tkę różańca. Po tej modlitwie ks. proboszcz udzielił błogosławieństwa Sakramentalnego.