• Apis
  • 02.03.2013
III niedziela wielkiego postuW I sobotę miesiąca w Jankowicach Wielkich i w I niedzielę miesiąca marca w Wierzbniku, w ramach Roku Wiary odprawiliśmy kolejną adorację Najświętszego Sakramentu, która była szczególną modlitwą dziękczynienia za pontyfikat papieża Benedykta XVI.

Podczas wszystkich mszy niedzielnych ks. proboszcz wygłosił kazanie na temat papieża Benedykta XVI. W kazaniu wykazywał wiele wspólnych związków ustępującego Papieża z Bł. Jana Pawłem II.

Podczas popołudniowych Gorzkich Żali rozważaliśmy słowa Pana Jezusa: „Oto Matka Twoja…” Na zakończenie tych rozważań ks. proboszcz życzył: obyśmy potrafili zawsze, nawet w najtrudniejszych chwilach naszego życie, odpowiadać Bogu jak ta, która pod krzyżem stała się Matką Kościoła i Matką każdego z nas:

"Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa".