• Apis
  • 28.03.2013
Triduum Paschalne  - Wielki CzwartekWielki Czwartek rozpoczął obchód Triduum Paschalnego. Msza Wieczerzy Pańskiej w wielkoczwartkowy wieczór o godz. 18.00 w Wierzbniku rozpoczęła świętowanie Świąt Paschalnych. W tym dniu wspominaliśmy, a zarazem upamiętnialiśmy Ostatnią Wieczerzę, jaką Chrystus spożywał ze swymi Apostołami w ostatnią noc przed męką. Pięknie ukazały to słowa znanej pieśni: „Uczta Pańska jest pamiątką tej wieczerzy przed wiekami, kiedy Jezus w noc ostatnią w ręce ludzkie był wydany”.

Podczas kazania ks. proboszcz powiedział: „Pochylamy się dziś nad tajemnicą Eucharystii i kapłaństwa, gdyż te sakramenty zostały ustanowione jednocześnie i bez siebie istnieć nie mogą. Ustanawiając te sakramenty, Jezus pragnął, aby Jego ofiara, która dokonała się na krzyżu, została utrwalona i była uobecniana w sakramentalnych znakach”. W dalszej części kazania wskazał, że Eucharystia jest znakiem miłości Boga, którą można przyjąć lub odrzucić. Musimy dołożyć wszystkich starań, aby na miłość objawiającą się odpowiedzieć miłością. W dalszej części mówił: „Dane nam jest uczestniczyć w wielkiej tajemnicy obecności i miłości Boga. Możemy się w niej zanurzyć dzięki obecności i posłudze kapłana. Tylko kapłan może służyć nam darem Eucharystii. Bez kapłaństwa nie ma Eucharystii. Kapłan jest sługą Eucharystii. Dzięki łasce Ducha Świętego otrzymanego w sakramencie święceń może on uobecniać tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa w sakramentalnym znaku Eucharystii. Kapłan sprawujący Eucharystię staje się znakiem obecności Chrystusa służącego nam swoją miłością i zbawieniem. Dziękujmy dziś Bogu za wielki dar Eucharystii i kapłaństwa”.

Po liturgii Eucharystycznej i rozdaniu Komunii św. nastąpiło przeniesienie w uroczystej procesji, Najświętszego Sakramentu z tabernakulum do Ciemnicy lub ściślej: ołtarza wystawienia; symbolizującego miejsce uwięzienia Chrystusa po Wieczerzy, w noc oczekiwania na wyrok. Podczas procesji używano kołatek. Ks. Proboszcz krótką modlitwą rozpoczął czas adoracji. Przy ciemnicy trwała do późnych godzin wieczornych adoracja Chrystusa uwięzionego i cierpiącego.

Porządek adoracji:
- Po mszy św. do g. 20.00 - I Róża,
ogół wierny i mieszkańcy Jankowic Wielkich
- 20.00-21.00 II i III Róża
- 21.00 -22.00 IV Róża, młodzież i mężczyźni
- 22.00 zakończenie adoracji