• Apis
  • 06.01.2018
Misyjne dzieło na rzecz Domu Pokoju w BetlejemW tym roku - podobnie jak w poprzednich latach - dzieci z naszej parafii z Jankowic Wielkich i Wierzbnika podjęły dzieło kolędowania na rzecz pomocy dla Domu Pokoju w Betlejem.
Po uroczystym rozesłaniu - w kościołach: w Jankowicach Wielkich i w Wierzbniku - które odbyło się 6 stycznia, w dzień objawienia się Boga poganom, podczas Mszy świętej z udziałem dzieci, trzy grupy kolędnicze: jedna grupa z Jankowic Wielkich a dwie grupy z Wierzbnika wyruszyły w drogę, aby mieszkańcom naszych miejscowości zwiastować Dobrą Nowinę o narodzeniu Pana Jezusa, opowiadać o pracy misjonarzy, aby dzielić się wiarą z innymi i zachęcić do włączenia się w misyjne dzieło pomocy dzieciom z Betlejem poprzez modlitwę i pomoc potrzebującym.

Już w Adwencie uczniowie przygotowywali się do swoich ról, wykonywali gwiazdy i stroje, w szczególności pieczołowicie obmyślali zrobienie charakterystycznych stroi. Nauczyli się też kolęd i tekstów występujących postaci kolędniczych. „Kiedy nadszedł czas kolędowania nasze twarze rozświetlał uśmiech i pełni radości – wspomina jedna z uczestniczek kolędy - chodziliśmy z kolędą misyjną. W wielu domach spotkaliśmy się z ogromną życzliwością i gościnnością. Naszym odwiedzinom często towarzyszyło głębokie wzruszenie i podziw dla wspaniałych małych kolędników”.
W tym roku dzieci zebrały na rzecz Domu Pokoju w Betlejem 3 617,10. W tym w Jankowicach Wielkich 1853,30, a w Wierzbniku 1763,80. Słowa wdzięczności za wielkie dzieło kolędnicze składamy najpierw dzieciom, które podjęły to wezwanie misyjne i wszystkim rodzinom, które otworzyły przed nimi drzwi swoich mieszkań.