• Apis
  • 10.02.2018
Jubileusz małżeńskiW ostatnią sobotę karnawału byliśmy świadkami niecodziennej uroczystości 50 lecia ślub Janiny i Józefa Pasiut. O godz. 15.30 została odprawiona msza św., którą koncelebrował ks. proboszcz. Pieśnią maryjną rozpoczęła się całą uroczystość. Liturgia słowa w której św. Paweł apostoł w Hymnie o miłości wszystkim przypomniał wartość miłości nie tylko w życiu chrześcijańskim, ale w życiu w małżeńskim.

Po ewangelii ks. proboszcz poszedł do jubilatów przeprowadził krótką homilię dialogowaną. Piękna i podniosła uroczystość niektórych mocno wzruszyła. A jubilaci potem składali przysięgę z takim samym przejęciem i skupieniem jak przed pięćdziesięciu laty.
Małżonkowie odnowili ślubowanie.

Podczas komunii jubilaci przyjęli komunię pod dwoma postaciami. Przed błogosławieństwem końcowym ks. proboszcz złożył jubilatom życzenia.
Po całej uroczystości jubilatów czekała jeszcze jedna niespodzianka, uroczystość pod Lwem w Grodkowie.