• Apis
  • 15.04.2018
II Narodowy Dzień Czytania Pisma ŚwiętegoPod hasłem "Weźmijcie Pismo Święte" w III niedzielę wielkanocną obchodziliśmy II Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury był w tym roku List św. Pawła Apostoła do Rzymian. Nasza parafia włączyła się w dzieło czytania Pisma św. na dwóch płaszczyznach. Najpierw ks. proboszcz podczas ogłoszeń zachęcił wszystkich uczestników do odczytania w domu fragmentu listu do Rzymian, a na nabożeństwie popołudniowym odprawiono Drogę Światła opartą o fragmenty Pisma św. Podczas każdej stacji po odczytaniu fragmentu ks. proboszcz zachęcił do krótkiej medytacji. Po niej nastąpiło rozmyślanie, które było dopełnieniem medytacji.

Cała Droga Światła odbywała się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Ukryty Jezus w Najświętszym Sakramencie był znakiem naszego spotkania się z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Ponadto III niedziela wielkanocna - Niedziela Biblijna - rozpoczęła X Tydzień Biblijny (15-22 kwietnia). "Będzie mu towarzyszyło hasło związane z rokiem duszpasterskim: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I - jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże" . Niech więc najbliższy tydzień napełni nas Duchem Świętym i uwrażliwi na dawanie świadectwa o Bożym Słowie.