• Apis
  • 01.05.2018
Miesiąc maj rozpoczęliśmy bardzo uroczyście. W dniu dzisiejszym był połowiczny porządek świąteczny. Msze św. zostały odprawione o godz. 09.45 w Jankowicach Wielkich. Natomiast w Wierzbniku o godz. 11.00. W czasie kazania ks. proboszcz mówił o życiu we wspólnocie. Pokazał to na przykładzie św. Pawła, wokół którego po ukamieniowaniu zgromadził się tłum uczniów. W otoczeniu uczniów św. Paweł odnajduje siłę, by wstać.

Postawa Apostoła stanowi zarówno wskazówkę, jak i przestrogę. Kurczowe trzymanie się własnych przekonań prowadzi do śmierci duchowej. Otwarcie na wspólnotę oznacza otwarcie na wsparcie i przyjęcie go. Zakończył swoje rozważanie stwierdzeniem, że życie we wspólnocie jest darem, dlatego go szanujmy, a nie niszczmy. Po mszach św. zostały odprawione pierwsze „majówki”.

Dzieci i młodzież rozpoczęły majówki kolejnym tegorocznym programem dydaktyczno-religijnym p.t. Kocham Polskę. Codziennie podczas nabożeństwa uczestnikom będą przybliżane wydarzenia historyczne i postacie, które przyczyniły się do odzyskanie Niepodległości. Za udział w nabożeństwie majowym uczestnicy otrzymywać będą naklejki kontrolne, które następnie będą wklejać na otrzymany ryngraf religijny.