• Apis
  • 31.05.2018
Boże Ciało31 maja br., w Boże Ciało, jedno z głównych i najbardziej uroczystych świąt obchodzonych przez Kościół katolicki ku czci Najświętszego Sakramentu, mieszkańcy naszej parafii wzięli liczny udział we Mszy Świętej i w procesji do czterech ołtarzy. W tym roku uroczysta procesja odbyła się w miejscowości filialnej - w Jankowicach Wielkich.

Po Mszy Świętej o godz. 11.00, którą odprawił ksiądz proboszcz Czesław Kocoń wraz koncelebrującymi - ks. Norbertem Widokiem, o. Michałem Stortą i ks. Eugeniuszem Bojakowskim byłym proboszczem z parafii p/w Miłosierdzia Bożego w Brzegu. parafianie, wyruszyli w procesji eucharystycznej z Panem Jezusem, obecnym w Najświętszym Sakramencie, do czterech ołtarzy, manifestując w ten sposób swoją przynależność do Chrystusa.

Kazanie podczas mszy św. wygłosił ksiądz Norbert Widok. Nawiązując do ewangelii wskazał, że najczęściej powtarzającym się słowem była żydowska pascha. Ona też stała się myślą przewodnią jego kazania. Pascha oznacza jak mówił „Uroczystą wieczerzę, którą spożywali Żydzi na pamiątkę wyzwolenia ich z niewoli egipskiej oraz przejście z niewoli egipskiej do wolności w Ziemi Kanaan. Oznacza także przejście z ciemności grzechu do światła Bożego. Na końcu swojego kazania życzył wszystkim, żeby nasza pascha eucharystyczna była zawsze przejściem z niewoli grzechu do Bożego Światła, które zawsze prowadzi do Boga.

Po mszy św. wyruszyła procesja do czterech ołtarzy, przy których księża odczytywali fragmenty ewangelii, które nawiązywały do tajemnicy eucharystii. W trakcie procesji wierni śpiewali pieśni dziękując Chrystusowi za dar Eucharystii i otrzymane łaski, modlili się, żeby Jego błogosławieństwo i moc mogły dotrzeć do wszystkich ludzi, nawet tych którzy oddalili się od Kościoła. Ołtarze były w następujących miejscach:

A. pierwszy na placu firmy „Janpol” przy biurowu zakładu rolnego. Ołtarz został przygotowany przez mieszkańców, wiernych mieszkających na terenie placu firmy „Janpol”.

B, drugi przy domu Państwa Nalwajko. Tutaj wykonały go Róże Różańcowe.

C. trzeci przy straży pożarnej - wykonany przez członków Straży Pożarnej.

D. czwarty przy głównej bramie wejściowej na plac kościelny. Ołtarz został przygotowany przez rodziców dzieci I komunijnych.

Procesja została zakończona w kościele błogosławieństwem Sakramentalnym.