• Apis
  • 29.07.2018
Nabożeństwo ku czci św. Michała ArchTym razem nabożeństwo ku czci św. Michała Archanioła odbyło się podczas niedzielnego nabożeństwa. Dzisiaj dziękowaliśmy Bogu za szczęśliwy pobyt grupy Portugalskiej w naszej parafii. Nabożeństwo zakończyło się modlitwą poświęcenia się św. Michałowi, patronowi naszej parafii.