• Apis
  • 03.09.2018
Rozpoczęcie roku szkolnegoO godzinie 8:00, mszą św. w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Jankowicach Wielkich uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły rozpoczęli nowy rok szkolny. Mszę św. celebrował ks. proboszcz Czesław Kocoń.
Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się do szkoły, aby uroczyście rozpocząć kolejny rok nauki. Na początku dyrektor szkoły Adam Grabowski bardzo serdecznie powitał nauczycieli, uczniów, a szczególnie pierwszoklasistów. Serdecznie powitał także przybyłych gości: Panią Wójt Gminy Olszanka ANETĘ RABCZEWSKĄ i wicestarostę Powiatu Brzeskiego JANA GOLONKĘ.

Ważnym punktem uroczystego apelu było pożegnanie naszej wieloletniej pracownicy szkoły Pani Danuty Przybył. Pożegnali ją uczniowie z klas nauczania zintegrowanwego. Po tym uroczystym występie zabrali głos kolejno pan Dyrektor, pani Wójt i pan Wicestarosta. Wszyscy wyrazili wdzięczność pani Danucie za trud i poświecenie w pracy jednocześnie życząc wielu jeszcze wspaniałych chwil na emeryturze. Na zakończenie zabrała głos Pani Danuta. Dziękując wszystkim za współpracę życzyła nauczycielom sukcesów w pracy pedagogicznej, a uczniom wiele sukcesów w nauce.
A my życzymy Pani dużo zdrowia i radości, spokojnych, pogodnych dni.
Przesyłamy także poetycką dedykację:

„Nie, nic się nie kończy:
nie kończy się niebo,
nie kończy się ziemia.
Nie kończą się drogi,
pola i morza.
Dlatego idź przed siebie” –
Idź! Odważnie stawiaj kroki.

Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego w Wierzbniku odbyło się na wieczornej mszy św.
Pod koniec mszy św. ksiądz proboszcz poświęcił tornistry i przybory szkolne pierwszoklasistom, a następnie udzielił im błogosławieństwa z okazji rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.