• Apis
  • 14.10.2018
Dzień PapieskiTegoroczny XVIII Dzień Papieski obchodziliśmy w niedzielę - 14 października 2018 roku, pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. W bieżącym roku przeżywaliśmy 60. rocznicę sakry biskupiej Karola Wojtyły (4 lipca 1958 r. papież Piusa XII mianuje ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej; 28 września 1958 roku zostaje udzielona Karolowi Wojtyle sakra biskupia).

W tym roku obchodziliśmy także 40 rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową metropolity krakowskiego – działo się to pamiętnego 16 października 1978 roku.
Dzień Papieski przeżywaliśmy też niewątpliwie w radosnej atmosferze związanej z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

Hasło Dnia Papieskiego jest zaczerpnięte bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża Polaka. "Promieniowanie ojcostwa" – to tytuł dramatu Karola Wojtyły datowanego na 1964 rok. Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego przypomina nam, że Bóg potęguje swoje imię „Ojciec” troszcząc się o nasze zbawienie. Stanowi to zarazem wskazanie dla nas, by należycie przeżywać tajemnicę ojcostwa, najpierw poprzez ufne zawierzenie Bogu Ojcu, a w konsekwencji właściwe przeżywanie relacji ojcowskich w odniesieniach między ludźmi.
W tym dniu została także przeprowadzona po każdej mszy św. zbiórka pieniężna na rzecz Fundacji Nowego Tysiąclecia.

List Episkopatu Polski na Dzień Papieski… więcej...