• Apis
  • 11.11.2018
100-lecie odzyskania NiepodległościW dniu 11 listopada 2018 r. obchodziliśmy 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.  Jak co roku w naszych świątyniach licznie zebrali się mieszkańcy naszych miejscowości, by uczcić  Narodowe Święto Niepodległości. Po każdej mszy św. odbyło się nabożeństwo dziękczynne z podziękowaniem Bogu za dar odzyskania wolności po 123 latach niewoli. Ponadto podczas uroczystej mszy św. z okazji Święta Niepodległości w Jankowicach Wielkich ks. proboszcz Czesław Kocoń dokonał poświęcenia tablicy pamiątkowej.

Tablica została ufundowana przez mieszkańców Jankowic, jako wotum wdzięczności za bezcenny dar Wolnej Ojczyzny w 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Pamiątkowy zapis uzupełnia wyryty na płycie wizerunek godła Polski oraz rok poświęcenia tablicy – 2018. W uroczystości uczestniczyli - wicestarosta powiatu brzeskiego pan Jan Golonka, pani wójt gminy Olszanka Aneta Rabczewska, przewodnicząca Rady Gminy Olszanka Danuta Galant, dyrektor szkoły pan Adam Grabowski oraz mieszkańcy wioski. Poświęcenie dokonało się po kazaniu, w którym ks. proboszcz przypomniał najpiękniejsze karty z historii Polski oraz osoby, które przyczyniły się do odzyskania Niepodległości. Pod koniec słowa Bożego kaznodzieja zachęcił: „Choć nasza Ojczyzna jest dzisiaj wolna, to my - jej dzieci, często ulegamy zniewoleniu duchowemu. Módlmy się zatem za nasz kraj, by szanowano w nim wartości chrześcijańskie, bo tylko one gwarantują jego obywatelom godne życie”. Po mszy św. ks. proboszcz w imieniu pana dyrektora zaprosił uczestników nabożeństwa do szkoły na spektakl słowno – muzyczny pt.: PISK BIAŁEGO ORŁA w wykonaniu uczniów klasy szóstej.

Papież Franciszek na Święto Niepodległości więcej »