• Apis
  • 06.09.2020
Święto dziękczynieniaW pierwszą niedzielę września przeżywaliśmy święto dziękczynienie za tegoroczne plony. Uroczyste msze dziękczynne za plony były sprawowane w Jankowicach Wielkich o godz. 09.45 i w Wierzbniku o godz. 11.00. Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Czesław Kocoń. W swoim kazaniu zachęcał do dzielenia się chlebem i Bożymi darami. „Brat Albert Chmielowski, mówił, że "człowiek powinien być dobry jak chleb", to znaczy powinien się dzielić chlebem i dzielić się sobą”. - mówił

Dodał: „Pan Jezus pragnie, byśmy dzielili się darami, które dał nam Bóg i które przez współpracę z Nim wypracowaliśmy mądrością i pracą, a które dzisiaj przynosimy przed Jego ołtarz”.

Święci pozostawili nam wspaniałe przykłady chrześcijańskiej postawy dzielenia się. Posłuchajmy fragmentu z Dzienniczka - apostołki miłosierdzia, siostry Faustyny Kowalskiej: „Dziś nieostrożnie zapytałam się ubogich dwóch dzieci, czy naprawdę nie mają co w domu jeść? Dzieci te nic mi nie odpowiadając, odeszły od furty. Zrozumiałam, jak im trudno mówić o swej nędzy, więc spiesznie poszłam za nimi i zawróciłam ich, dając im, co mogłam i na co miałam pozwolenie". Kaznodzieja przestrzegał przed pasywną postawą cytując słowa Jezusa zapisane w Dzienniczku siostry Faustyny - „Jeżeli dusza nie czyni miłosierdzia w jakikolwiek sposób, nie dostąpi miłosierdzia mojego w dzień sądu”.

Na końcu oddał hołd rolnikom za ich poświęcenie i trud posługując się słowami św. Jana Pawła II: „Oddajcie hołd spracowanym rękom polskiego rolnika. Tym rękom, które w trudnej ciężkiej ziemi wydobywały chleb dla kraju, w chwilach zagrożenia były gotowe tej ziemi strzec i bronić”.

Dziękujemy wszystkim za organizację dożynek parafialnych oraz przygotowanie wieńca dożynkowego. Bóg zapłać wszystkim za modlitwę i udział w modlitwie dziękczynnej na chwałę Boga.