• Apis
  • 10.11.2022
Święto NiepodległościDzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny. Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat dzieci uczą się patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, wpaja się im szacunek dla polskich symboli. Dlatego też 10 listopada – w czwartek, w przeddzień Święta Niepodległości odbyło się uroczyste spotkanie w świetlicy wiejskiej w Wierzbniku.

Cała uroczystość była przygotowana przez przedszkolaków z Wierzbnika. Do tej uroczystości dzieci przygotowywały się od kilku dni pod opieką nauczycieli pani Renaty Łucyszyn i pani Kornelii Nowackiej. Całe spotkanie otworzyła Dyrektor Publicznego Przedszkola pani Brygida Roter. Przywitała wszystkich przybyłych gości: Burmistrza Gminy pana Marka Antoniewicz, Sołtysa i Radną Gminy - panią Bogumiłę Pawlak, proboszcza parafii ks. Czesława Kocoń oraz wszystkich rodziców i bliskich przedszkolaków przybyłych na uroczystość.
Po powitaniu wszystkich gości rozpoczęła się uroczysta akademia. Podczas występu dzieci recytowały wiersze patriotyczne takie jak: „Kocham Polskę” Agaty Dziechciarczyk oraz „Katechizm polskiego dziecka” Władysława Bełzy i „Barwy Ojczyste” – Czesława Janczarskiego, śpiewały piosenki „Flaga Biało- Czerwona” i „Jestem Polakiem” oraz zatańczyły krakowiaka. Na zakończenie dzieci wraz z zaproszonymi gośćmi uroczyście odśpiewały cztery zwrotki hymnu narodowego.

Wszystkie dzieci tego ważnego dnia wyglądały odświętnie i uroczyście, a na ich piersiach widniały kotyliony w barwach narodowych. Dzień Niepodległości był bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci naszych „Małych Polaków”.